Ydinvoima-alan yhteistyöllä kohti uusia tehokkaampia toimintatapoja

fortum green forest

Ydinvoima-alan toimijat Fortum, Teollisuuden Voima (TVO) ja Fennovoima käynnistivät 2018 yhteisen KELPO-hankkeen, joka uudistaa ydinvoimaloihin tehtävien hankintojen luvitus- ja hyväksymismenettelyjä. Projektin tänä vuonna käynnistyneessä kolmannessa vaiheessa jatketaan uudistustyötä ja luodaan voimayhtiöiden yhteinen digitaalinen alusta, joka sisältää hankintoja tukevat tietokannat, uudet harmonisoidut menettelyt ja aineistot. 

KELPO-hanke tähtää kattavan toimittajaverkoston sekä laadukkaiden laitteiden saatavuuden varmistamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Hanke pyrkii varmistamaan laadukkaiden sarjavalmisteisten tuotteiden käytön myös alemmissa turvallisuusluokissa sekä varmistamaan laadukkaan ja kattavan toimittajaverkoston. Tämän kehitystyön tuloksena kyetään jatkossa nopeuttamaan muun muassa turvallisuusparannusten toteutusta. Ratkaisuja haetaan voimayhtiöiden välisen yhteistyön ja uusien toimintatapojen kautta. 


KELPO on todellinen voimayhtiöiden ja viranomaisen asiantuntijoiden yhteistyöprojekti. ”Suomen ydinvoimayhtiöt tahtovat yhdessä lisätä standardoitujen sarjavalmisteisten laitteiden ja komponenttien hyödyntämistä, missä myös viranomainen kannustaa – tämä luo hienon mahdollisuuden laadun parantamiseen,” kuvaa kansallisen KELPO-yhteistyöprojektin projektipäällikkönä toimiva Fortumin Leena Aarnio-Wihuri.

KELPO-hanke on yksi Fortumin tärkeimmistä ydinvoimatekniikan alueen kehityshankkeista. Hanke tukee erinomaisesti ydinvoimalaitosten tavoitetta jatkuvasti parantaa turvallisuutta ja laatua, ja edistää ydinvoiman kilpailukykyä pitkällä aikavälillä  mahdollistaen laitosten turvallisen ja taloudellisen käytön myös tulevaisuudessa. ”KELPO-hanke tukee myös Fortumin selvitystyötä Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatkamisesta nykyisten käyttölupien päättyessä vuosina 2027 (Loviisa 1) ja 2030 (Loviisa 2),” toteaa Fortumin KELPO-projektin päällikkö Satu Sipola.


 

Nuclear power

Lue lisää ydinvoimasta

Lue lisää
Reports and presentations

KELPO-hankkeen raportit Energiateollisuus ry:n sivuilla

Lue lisää