Verkkouutinen

Suuret datakeskukset Espoossa ja Kirkkonummella kattaisivat jopa yli 2 % Suomen päästövähennystarpeesta

27 toukokuu 2020, 14:32

Keskus

Koko pääkaupunkiseutu on asettanut merkittävät hiilineutraaliustavoitteet: Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja Helsingin vuonna 2035, minkä lisäksi Kirkkonummi Hinku-kuntana on sitoutunut vähentämään päästöjään 80 % vuoteen 2030 mennessä.

Fortum tukee asetettuja tavoitteita ja on sitoutunut muuttamaan Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen kaukolämmön hiilineutraaliksi 2020-luvulla. Yhtiö suunnittelee datakeskusta yhdessä Espoon kaupungin kanssa Hepokorpeen sekä Kirkkonummen kunnan ja EKE-rakennus Oy:n kanssa Kolabackeniin. Datakeskukset olisivat merkittävä askel tavoitteiden toteutuksessa, sillä niiden toiminnasta syntyvää hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää kaukolämpöverkostossa. Jo yksi iso 100 MW:n datakeskus tuottaisi lämpöä noin kolmasosalle Espoon asukkaista.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Digitalisaation edetessä datakeskusten rakentaminen kiihtyy, ja niitä operoivat globaalit tietojätit investoivat yhä voimakkaammin uusiutuvaan energiaan. Ne pyrkivät kompensoimaan datakeskusten kasvavaa sähkönkulutusta vastaavalla määrällä hiilivapaata energiaa.

Datakeskuksen konesaleissa sähkö muuttuu lämmöksi, joka voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon. Maailmanlaajuisesti jopa 99 % datakeskusten hukkalämmöstä jää käyttämättä.

Nyt kaavoituksen kohteena olevat alueet mahdollistaisivat datakeskukset, joiden yhteenlaskettu lämpöteho olisi jopa 350 megawattia. Toteutuessaan Hepokorpeen ja Kolabackeniin suunniteltujen datakeskusten hukkalämpö korvaisi koko Suomenojan voimalan kivihiileen perustuvan lämmöntuotannon. Hukkalämpöjen kierrätys jo yhdestä 100 MW:n datakeskuksesta vähentäisi kaukolämmityksen CO2-päästöjä Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella 250 000 tonnilla vuodessa, mikä vastaa 1,4 % Suomen päästövähennystarpeesta vuoteen 2035 mennessä.

“Viileä ilmasto ja CO2-vapaan sähköenergian saatavuus kilpailukykyiseen hintaan houkuttelevat suuria datakeskusinvestointeja Pohjoismaihin. Ne tuovat mukanaan hyvinvointia ja globaalia näkyvyyttä sijaintipaikkakunnille, joten niistä on kova kilpailu. Hukkalämpöjen kierrättäminen suuressa mittaluokassa on ainutlaatuinen valttikorttimme, ja siksi näillä hankkeilla on erittäin hyvät edellytykset menestyä kilpailussa. Hankkeet ovatkin jo herättäneet markkinoilla paljon kiinnostusta”, kertoo Antti Kaikkonen Fortumilta. 

Suurinvestoinnit synnyttävät myös työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia. Datakeskusinvestointi on jopa miljardiluokkaa, ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Tyypillisesti suuri, noin 100 MW:n datakeskus työllistää suoraan 100-300 henkilöä eri koulutustaustoilla. Epäsuorat työpaikat sekä rakennus- ja korvausinvestoinnit huomioiden uusien työpaikkojen määrä on moninkertainen.

Datakeskusten sijainti on tarkoin harkittu

Espoossa olemassa olevien kaukolämpö- ja sähköverkkojen hyödyntäminen vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia, ja asemakaavan valmistelussa noudatetaan luontoselvityksen suosituksia. Datakeskus ei vaikuta olemassa oleviin hiihtolatuihin, vaan jopa parantaa virkistysalueiden verkostoa: asemakaavalla mahdollistetaan uusi ulkoilureitti, joka yhdistää Kehä III:n etelä- ja pohjoispuoliset virkistysalueet. Hukkalämpöä hyödyntävät datakeskukset hillitsevät omalta osaltaan ilmastonmuutosta ja puolustavat vahvasti esimerkiksi hiihtäjien kaipaamia lumisia talvia.

Myös Kolabackenissa Fortumin kaukolämpöverkon hyödyntäminen vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Yritysalueen lisäksi kaavaan on sisällytetty uutta virkistysaluetta runsaat 26 hehtaaria, joka on yli viidesosa koko asemakaavan pinta-alasta. Suunnitelma sisältää uusien jalankulku- ja pyöräteiden lisäksi koirapuiston ja virkistyskäyttöä lisäävän pysäköintialueen.

Asemakaavahankkeet etenevät

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on myöntänyt Fortumille suunnitteluvarauksen Kehä III:n ja Oittaan ulkoilualueen kupeeseen Hepokorvenkalliolle rakennettavaa datakeskushanketta varten. Alueen asemakaavoitus on käynnistynyt, ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville syyskauden alussa. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville vuodenvaihteessa 2020-21. Tavoitteena on, että kaava olisi lainvoimainen kesällä 2021.

Kirkkonummella hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä, ja kaavaluonnoksen valmisteluaineisto tullee nähtäville viimeistään alkusyksyllä. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuodesta 2020, ja tavoitteena on lainvoimainen kaava alkuvuodesta 2021.

Lue lisää kaukolämmön hiilineutraaliustavoitteista Espoo Clean Heat -sivuilta: http://www.espoocleanheat.fi

Lisätietoja:

Antti Kaikkonen, VP, Industrial Electrification, Fortum Generation

p. 050 453 6308

sähköposti: antti [piste] kaikkonen [ät] fortum [piste] com

Lue lisää:

Puhtaan energian arkkitehti datakeskuksille

Datakeskusten hukkalämpö kaukolämmöksi

Asemakaava, Hepokorvenkallio 633300

www.kirkkonummi.fi/kolabacken