Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA) - Kattavat asiantuntijapalvelumme teollisuusyrityksille ja tutkimuskeskuksille

STA kartoituskäynti asiakkaalla.

Meillä Fortumissa on laaja ydinenergia-alan asiantuntijaorganisaatio, jonka ansiosta voimme tarjota säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelua teollisuuden ja tutkimuksen käyttöön. Toimintamme myötä meillä Fortumilla työskentelee mittava joukko säteilyturvallisuuden huippuammattilaisia ja viranomaisen myöntämä STA-pätevyys löytyy useilta henkilöiltä.

Mitä STA-palvelut ovat käytännössä?

Meillä Fortumilla turvallisuus on ensisijaista kaikessa toiminnassamme. Tarjoamalla STA-palveluita teollisuuteen ja tutkimukseen haluamme jakaa osaamistamme ja omassa toiminnassamme hioutuneita hyviä käytäntöjä eteenpäin. Toimiessamme itse toiminnanharjoittajana sekä Loviisan ydinvoimalaitoksella että muilla tuotanto- ja voimalaitoksilla ympäri Suomea, olemme jo useaan kertaan miettineet, kuinka säteilylain tuomat uudet velvoitteet tulee huomioida toiminnassa. Uskomme, että voimme auttaa tässä muita toiminnanharjoittajia. 

Palvellaksemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, meille on tärkeää ymmärtää käytännössä, millaista säteilytoiminta heidän toimintaympäristössään on. Tämän vuoksi aloitamme työt asiakkaiden kanssa tutustumalla paikan päällä heidän tuotanto- tai tutkimustiloihinsa. 

 

Tutustumiskäynnin askeleet:

STA kartoituskäynti asiakkaalla.

1. Tutustumiskäynti ja kartoitus

Vierailulla tutustumme asiakkaaseen, heidän käyttämiinsä säteilylähteisiin sekä olemassa oleviin järjestelyihin työntekijöiden säteilyturvallisuuden varmistamiseksi. Käymme myös yhdessä läpi säteilykäyttöön liittyvän ohjeiston ja muun dokumentaation. Säteilylaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa hyödyntämään säteilyturvallisuusasiantuntijaa esimerkiksi säteilytoimintaa koskevan laadunvarmistusohjelman laatimisessa, varautumisessa säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja niitä koskevien suunnitelmien laadinnassa sekä työntekijöiden säteilyturvallisuusohjeiden laadinnassa ja työntekijöiden koulutuksen suunnittelussa. 

Sustainability management

2. Riskikartoitus ja kattava dokumentaatio

Tutustumiskäynnillä tekemämme kartoituksen pohjalta pystymme arvioimaan säteilynkäyttöön liittyviä riskejä ja mahdollisia poikkeamatilanteita, jotka dokumentoidaan yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan turvallisuusarvioon. Tässä työssä muun muassa asiakkaan säteilyturvallisuusvastaava on tiiviisti mukana miettimässä ratkaisuja.  

360-materiaalia voi hyödyntää monipuolisesti

3. Monikäyttöinen 360°-materiaali käyttöösi

Tutustumiskäynnillä on mahdollista hyödyntää myös Fortumin eSite-palveluita, eli kuvata säteilylähteitten käyttöympäristö 360°-kameralla. Kuvamateriaalin avulla turvallisuusarvion laatiminen onnistuu säteilyturvallisuusasiantuntijalta jatkossa näppärästi myös etänä, kun kuvien avulla voidaan palata tarkastelemaan käyttöolosuhteita uudestaan.  

Asiakas voi hyödyntää 360°-materiaalia monipuolisesti tämän jälkeenkin, esimerkiksi säteilytoimintaan osallistuvan henkilöstön koulutuksessa, työn suunnittelussa ja työturvallisuuden kehittämisessä. 

Dosimetrejä laitoksella

Missä kaikkialla säteilyä käytetään?

Säteilystä monelle tulee ensimmäisenä mieleen suuret ydinvoimalaitokset. Sähköntuotannon lisäksi säteilyä hyödynnetään laajasti myös esimerkiksi teollisuudessa ja tutkimuksessa sekä terveydenhuollossa. Myös meillä Fortumilla on voima- ja tuotantolaitoksillamme erilaisia säteilyn käyttökohteita, kuten säteilyä hyödyntäviä mittalaitteita polttoaineen laadun valvonnassa.  Säteilyä käytetään myös esimerkiksi putkistojen hitsaussaumojen laadunvalvonnassa ja säiliöiden pinnankorkeusmittauksessa.  

Sini Piiparinen

Sini Piiparinen

Asiakasvastaava
Puhelin: +358 44 300 2383 
sta [ät] fortum [piste] com

Mika Pikkarainen, säteilyturvallisuusasiantuntija

Mika Pikkarainen

Säteilyturvallisuusasiantuntija
Puhelin: +358 40 537 0527
mika [piste] pikkarainen [ät] fortum [piste] com