Lehdistötiedote

Kalanpoikasten vapauttaminen Fortumin kalanviljelylaitokselta Oulu- ja Muhosjokeen käynnistynyt

20 toukokuu 2020, 10:22

lohi

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 20.05.2020
 

Vuoden 2020 merilohen ja -taimenen istutukset ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta. Meritaimenten vapautus alkaa, kun Oulujoen veden lämpötila on +6 astetta ja merilohen vapautus, kun veden lämpötila nousee +8 asteeseen. Parhaat lohen istutustulokset saavutetaan kokemusten mukaan silloin, kun jokiveden lämpötila on +8 astetta mutta ei ylitä +12 astetta. Nyt tehtävät kalanpoikasten vapautukset ovat osa Fortumin voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden hoitoa. Voimassa oleva Oulujoen ja merialueen istutussuunnitelma perustuu merialueen kalastusoikeuden haltijoiden kanssa sovittuihin istutusmääriin.

Kalojen vapautus on jo useamman vuoden ajan tapahtunut Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta Oulujokeen. Kalojen vapauttamisen hoitaa Montan Lohi Oy. Jokeen istuttamisen myötä kalojen vapauttamista on pystytty viivästyttämään vanhoihin meri-istutuksiin verrattuna. Nyt veden lämpötila vastaa aiempaa paremmin luonnonpoikasten vaelluslämpötilaa. Jokeen vapauttamisella halutaan myös varmistaa poikasten parempi kotoutuminen Oulujokeen, jolloin niiden odotetaan merivaelluksen jälkeen palaavan takaisin Oulujokeen kutemaan.

Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 4765 kiloa ongintakokoista kirjolohta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta.

Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöohjelman (OUMO) puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.

"Oulujoen ja Oulun edustan merialueen istutussuunnitelma perustuu Fortumin vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin, joista on sovittu merialueen kalastusoikeuden haltijoiden osakaskuntien kanssa. Muutokset eivät ole saaneet vielä lainvoimaa, mutta sopimusten mukaisia uusia istutusmääriä on kuitenkin jo voitu toteuttaa", ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista kertoo.  

Kalaistutusten tuloksellisuutta seurataan mikrosirujen avulla

Oulujoella on viime vuosien aikana testattu ja kehitetty uutta mikrosirutekniikkaan perustuvaa kalojen seurantajärjestelmää. Kehitystyön tavoitteena on nykyaikaistaa ja automatisoida Oulujoen mittavien istutusten tuloksellisuuden seurantaa. Kevätkesällä 2020 Montasta Oulujokeen istutettavista lohen vaelluspoikasista reilut 15 000 kpl kantaa sisällään pientä yksilöllistä mikrosirua.

”Näiden mikrosirumerkittyjen kalojen avulla seurataan mm. eri kantaa olevien lohien menestymistä ja paluuta Oulujokeen, tutkija Panu Orell Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Merkittyjä lohia seurataan Oulujokeen asennettujen automaattisten mikrosirujen lukuasemien avulla. Lisäksi merialueen kalastajien kanssa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla mikrosiruja saadaan luettua myös saaliiksi päätyneistä lohista. Seurantajärjestelmän kehitystyötä tehdään Oulujoella osana laajaa Sateenvarjo 3-hankekokonaisuutta, jota rahoittavat useat voimayhtiöt sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Jyrki Oikarinen, toimitusjohtaja, Montan Lohi Oy, +358 440365368

Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, puhelinnumero +358 401623901

PIT-seurantajärjestelmän osalta: Panu Orell, tutkija, Luonnonvarakeskus, +358 295328757

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella

Lue lisää vaelluskalojen eteen tekemästä työstämme