Lehdistötiedote

Hyrynsalmen reitin tulvasta tulossa iso ja tulvahuippu todennäköisesti toukokuun lopulla

13 toukokuu 2020, 11:33

Jokimaisema talvi Bergvik BEK Ljusnan 026

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 13.05.2020

Lumen sulaminen on hyvässä vauhdissa koko Oulujoen vesistössä. Hyrynsalmen reitillä oli tänä talvena erityisen paljon lunta. Siellä tulvasta on tulossa iso ja tulvahuippu osunee toukokuun loppupuolelle. Oulujoella tulva alkaa olla jo huipussaan.

Hyrynsalmen reitillä virtaamat ovat jo kasvaneet isoiksi. Seitenoikean ja Leppikosken voimalaitoksilla aloitettiin ohijuoksutukset viime viikon loppupuolella. Juoksutukset tulevat olemaan isoja kesäkuulle asti.

Kevättulvan suuruuteen vaikuttaa vielä paljon touko-kesäkuun sää. Virtaamat voivat nousta ajoittain vielä nykyistäkin suuremmiksi. Järvien vedenpintojen ennustetaan nousevan tavanomaista korkeammalle. Kiantajärven ja Vuokkijärven vedenpinnat saattavat nousta kesäkaudelle määritetyn ympäristöllisen suositustason yläpuolelle, lähelle säännöstelyn ylärajaa. Hyrynjärven ja Iijärven/Ristijärven vedenpinnat noussevat myös hieman tavanomaista korkeammalle jo lähiaikoina toukokuussa. Oulujärven vedenpinnan ennustetaan nousevan kesäkuussa keskimääräistä korkeammalle, mutta pinta pysyy todennäköisesti kesän suositustasojen mukaisena. Oulujoenkin juoksutukset tulevat olemaan isoja kesäkuulle asti.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajojen sisälle pinnankorkeustavoitteet kesäkaudelle. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum,
Harri Lamminmäki, 050 4533 523