Fortumin Loviisan voimalaitokselle saapuu kaksi päägeneraattorin staattoria 2.-3.6.

Loviisan voimalaitos valmistautuu syksyn 2020 vuosihuoltoihin.

PAIKALLISTIEDOTE 29.5.2020 klo 11

Fortumin Loviisan voimalaitoksella valmistaudutaan syksyn 2020 vuosihuoltoihin. Tämän vuoden vuosihuollossa vaihdetaan muun muassa kaksi päägeneraattorin staattoria uusiin 320 MVA:n tehoisiin staattoreihin.

"Voimalaitoksella on yhteensä neljä päägeneraattorin staattoria, joista kaksi on jo vaihdettu uusiin aiemmissa vuosihuolloissa. Tänä vuonna toteutettavien staattoreiden vaihtojen suunnittelu- ja valmistelutyöt aloitettiin kaksi vuotta sitten," kertoo projektipäällikkö Jarmo Saari.

”Staattoreiden vaihtotöihin liittyviä muita muutos- ja koneistustöitä tekevät monet suomalaiset yritykset voimalaitoksen oman henkilökunnan lisäksi," Saari jatkaa.

Uudet staattorit meille toimittaa EthosEnergy Poland S.A. Staattorit saapuvat merikuljetuksena Valkon satamaan, josta ne kuljetetaan voimalaitokselle 2.-3.6.2020 välisenä aikana. Yhden staattorin kuljetuspaino on 170 tonnia. Maantiekuljetukset hoitaa Silvasti Heavy Oy.

 

Loviisan voimalaitoksen vuosihuollot vuonna 2020

Vuosihuollot alkavat tänä kesänä elokuun alussa. Ensimmäisenä vuosihuollot käynnistyvät  laitoksen kakkosyksiköllä, jolle toteutetaan tänä vuonna lyhyt, 24 vuorokautta kestävä vuosihuolto. Loviisa 1:llä on vuorossa laaja vuosihuoltotyyppi, niin kutsuttu 8-vuotisvuosihuolto, jonka aikana tarkastetaan muun muassa paineastia ja sen sisäosat, mikä lisää jonkin verran vuosihuollon kestoa. Sen suunniteltu kesto on 45 vuorokautta.

Vuosihuoltojen ajankohdat: Loviisa 2: 2.8. – 26.8. ja Loviisa 1: 29.8. – 13.10.