Verkkouutinen

Fortumin kommentti Datteln 4 -voimalaitoksen käynnistämiseen

29 toukokuu 2020, 15:30

Fortum-4273 2

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 29.5.2020

Tytäryhtiömme Uniper on ilmoittanut ottavansa Datteln 4 -voimalaitoksen käyttöön lauantaina 30.5. Voimalaitoksen avaaminen on herättänyt paljon keskustelua, sillä sen pelätään lisäävän sähköntuotannon päästöjä Saksassa.

Ymmärrämme hyvin ihmisten huolen ja olemme samaa mieltä siitä, että hiilestä on luovuttava ja päästöjä vähennettävä. Siirtymä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan pitää kuitenkin tehdä toimitusvarmuudesta tinkimättä, energian kohtuullisesta hinnasta huolehtien ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Tämä on ollut lähtökohta Saksan hallituksen kokonaisratkaisussa, jonka osana Datteln 4 avataan ja hiilestä luovutaan järjestelmällisesti vuoteen 2038 mennessä.

Saksan hallitus on sitoutunut vähentämään päästöjä nopeasti ja siksi sulkemiset aloitetaan pääsääntöisesti vanhoista ja tehottomista laitoksista. Niin kauan kuin hiiltä tarvitaan toimitusvarmuuden turvaamiseen, sitä kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Fortum on hiljattain hankkinut enemmistön Uniperista. Yhdessä Uniperin kanssa olemme jo Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja, ja Uniper on ilmoittanut, että se sulkee kaikki vanhat kivihiilivoimalansa Saksassa ja Iso-Britanniassa vuoteen 2025 mennessä. Yhtiön tavoitteena on Euroopan tuotannon hiilineutraalius 2035. Viime vuonna Uniper vähensi sähköntuotannon päästöjään yli 20 %.

Seuraava askeleemme on sopia yhteisestä strategiasta ja asettaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka koskevat koko toimintaamme. Ymmärrämme, että monet toivoisivat meiltä nopeampia sitoumuksia ja ketterämpää toimintaa, mutta tämän kokoluokan muutokset on toteutettava vastuullisesti kaikkia näkökohtia harkiten. Suunta on kuitenkin selvä: puhtaampi tulevaisuus. Sen eteen lupaamme tehdä pitkäjänteisesti työtä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja aiheesta löytyy verkkosivuiltamme ja toimitusjohtajamme Pekka Lundmarkin blogista.