Verkkouutinen

Fortumin ja Elenian akusto varastoi sähköä katkojen varalle ja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon

28 toukokuu 2020, 10:00

Elenia akkukonsepti 2020

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 28.5.2020

 

Fortum ja Elenia ottivat Kurussa Pirkanmaalla käyttöön yhteistyössä tuottamansa akuston, joka normaalitilanteessa toimii Fortumin kautta Fingridin kantaverkon säätövoimana ja sähkökatkossa Elenian asiakkaiden varavoimana.

Pilottiprojektissa Fortum ja Elenia rakensivat osana älykkään sähköverkon kehitystä sähkön varastointia varten akuston, joka palvelee sähköjärjestelmän tasapainon tarpeita ja auttaa sähkökatkossa pitämään sähköt asiakkailla pidempään päällä.

Akusto toimii normaalitilanteessa yhdessä tuhansien kotitalouksien lämminvesivaraajien kanssa osana Fortumin virtuaaliakkua, jossa sen kapasiteettia tarjotaan kantaverkkoyhtiö Fingridin reservimarkkinoille säätövoimaksi. Säätövoima on sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin nopeasti.

Ilmastonmuutos vaatii uusia ratkaisuja joustavuudelle

Ilmastonmuutoksen sekä energiamurroksen vuoksi säätötarpeen on Suomessa arvioitu kasvavan, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta lisääntyy. Myös yhteiskunnan sähköistyminen lisää säätötarvetta. Fortumin virtuaaliakku on osa älykkäämpää joustavaa sähköverkkoa, joka mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon kasvun energiamarkkinoilla.

”Sähkövarastoja tarvitaan sähkön tuotannon muuttuessa entistä vaihtelevammaksi uusiutuvien energiantuotantomuotojen määrän kasvaessa. Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa. Akustolla saamme tuotua markkinoille erittäin nopeaa säätövoimaa, joka pystyy reagoimaan nopeisiin tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin monia perinteisiä voimalaitoksia nopeammin”, sanoo Ilari Alaperä, Fortum Springin vt. toimitusjohtaja.

Akuston sijainti on ratkaiseva sähkökatkojen varavoimana

Akuston sijainnin tarkka suunnittelu mahdollistaa myös muita hyötyjä. Fortumin omistama ja operoima akusto on asennettu Elenian verkkoalueelle Pirkanmaalle Kuruun. Akusto on liitetty Elenian verkkoon ja reservimarkkinoiden lisäksi akuston energia voidaan ottaa käyttöön Elenian asiakkaiden sähkönsaannin turvaamiseksi sähkökatkossa. Katkotilanteessa se syöttää sähköä rajatulle alueelle, jossa sähköt voidaan näin pitää päällä viankorjauksen aikana. Akusto kykenee turvaamaan yli sadan asiakkaan sähkönsaannin usean tunnin ajan.

”Akuston avulla asiakkaillamme voi olla sähköt päällä, vaikka myrsky olisi aiheuttanut alueen verkkoon vaurioita. Akusto syöttää sähköä asiakkaille viankorjauksen ajan ja tuo näin täysin uuden ulottuvuuden sähkökatkojen hoitoon”, kertoo verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho Elenia Oy:stä. ”Akuston avulla pystymme huolehtimaan entistä paremmin sähkönjakelun varmuudesta ikääntyvän verkon säävarmaksi uudistamisen rinnalla”, Lähdeaho jatkaa.

Sähkövarastoja kaavaillaan erityisesti alueille, joissa ilmajohdoilla on vielä käyttöikää jäljellä eikä maakaapelointi ole vielä lähivuosina ajankohtaista. ”Olemme selvittäneet verkkoalueellamme kohteita, joissa tällainen akkujärjestelmä parantaisi sähkönjakelun varmuutta ja akustosta saataisiin asiakkaille paras hyöty. Jatkamme kehitystyötämme sähkönjakelun akkuratkaisuiden tuotteistamiseksi”, kertoo Lähdeaho Eleniasta.

 

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:   

Ilari Alaperä, Fortum Spring, vt. toimitusjohtaja, +358 40 688 5559
Tommi Lähdeaho, Elenia Oy, verkkopäällikkö +358 40 820 2204