Lehdistötiedote

Fortum toimitti STUKille Loviisan ydinvoimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion

25 toukokuu 2020, 13:50

Loviisan voimalaitos, aurinko

Fortumin Loviisan voimalaitoksen on käyttöluvan ehtojen mukaisesti toimitettava voimalaitoksen määräaikainen turvallisuusarvio Säteilyturvakeskuksen (STUK) arvioitavaksi 2015 ja 2023 loppuun mennessä. Fortum Power and Heat Oy on tänään 25.5.2020 toimittanut toisen käyttölupaehtojen mukaisen turvallisuusarvion Säteilyturvakeskukselle. Määräaikainen turvallisuusarvio on ydinenergialain mukaan tehtävä vähintään kymmenen vuoden välein

Turvallisuusarviossa esitellään laajasti laitoksen, sen laitteiden sekä laitosta käyttävän organisaation edellytyksiä laitoksen turvallisen käytön jatkamiselle käyttölupaehtojen mukaisesti.

Aineiston viranomaiskäsittely kestää arviolta vuoteen 2022 saakka, jolloin STUK tekee nyt toimitetusta turvallisuusarviosta päätöksen.

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710
www.fortum.fi/loviisa

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2019 oli 92,4 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Vuonna 2019, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 500 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää.