Lehdistötiedote

Fortum testaa kierrätyssuolan käyttöä soratien pölynsidonnassa

11 toukokuu 2020, 14:41

Suolattu soratie

Fortumin tuottamaa kierrätyssuolaa testataan soratien pölysidonnassa Jyväskylän Mutasen ja Oittilan alueella sijaitsevalla tieosuudella toukokuusta alkaen. Koetoiminnan tavoitteena on tutkia muun muassa kierrätyssuolan pölynsidontaominaisuuksia sekä ympäristövaikutuksia, logistiikkaa ja levitysominaisuuksia.

Testaus on merkittävä askel kohti kierrätetyn suolan laajempaa käyttöä Suomen teillä. Kierrätyssuolan käytöllä voidaan myös vähentää CO2-päästöjä, jos käytöllä korvataan tavanomaista pölynsidonnassa käytettävää kalsiumkloridia.

”Suomen teille levitetään vuosittain noin 40 000 tonnia kalsiumkloridia, joka on valmistettu neitseellisistä, usein ulkomaisista raaka-aineista. Uskomme, että olemme koetoimintavaiheen jälkeen huomattavasti lähempänä kierrätyssuolan laajempaa käyttöönottoa”, kertoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Testattava kierrätyssuola on peräisin jätteenpolttolaitoksissa syntyvistä tuhkista, jotka prosessoidaan ja puhdistetaan Fortumin tuhkajalostamolla Porissa. Ennen Porin uuden laitoksen käyttöönottoa kaikki Suomessa syntynyt ja savukaasunpuhdistuksessa erotettu suola on kaatopaikattu yhdessä tuhkan kanssa.

Kierrätyssuolaa ei voida ottaa kaupalliseen käyttöön tuotteena ennen kuin kaikki lainsäädännön edellyttämät prosessit on käyty läpi ja lupaviranomainen on hyväksynyt suolan jätestatuksen päättymisen (ns. End-of-Waste -menettely). Siihen asti kierrätyssuola on laissa määritelty jätteeksi, vaikka sen ominaisuudet jo ovat analyysien perusteella verrattavissa nykyisin käytössä oleviin pölynsidonta- ja liukkaudentorjuntasuoloihin.

”Tällä hetkellä puhdistettu suola johdetaan tuhkajalostamolta Porin edustalle avomerelle, jolloin suolan uudelleenkäyttömahdollisuus jää hyödyntämättä. Fortumin tavoitteena on, että tulevaisuudessa kierrätyssuolaa ei enää luokiteltaisi jätteeksi, vaan luokitus muuttuisi ja suolaa voitaisiin myös hyödyntää maantiesuolana. Koetoiminnan myötä saamme vielä lisätietoa suolan ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista tiekäytössä End-of Waste -menettelyä varten”, täsmentää Kalle Saarimaa.

Kierrätyssuolan valmistaminen on monivaiheinen ja tarkkaa laadunvarmistusta edellyttävä prosessi, ja Fortum on nyt onnistuneesti valmistanut koe-erän.

Sorateiden pölynsidonnassa käytetään suoloja, koska ne imevät kosteutta ilmasta ja siten pitävät tien pinnan kosteana. Yleisimmin pölynsidonnassa käytetty suola on kalsiumkloridia, josta myös kierrätyssuolaliuos pääosin koostuu. Koetoiminnan aikana kevätpölynsidonta tehdään kierrätyssuolaliuoksella vastaavalla tavalla kuin kalsiumkloridiliuoksella. Testaus tapahtuu noin 3,4 kilometrin mittaisella tieosuudella. Tieosuuden kunnossapidosta ja suolan levityksestä vastaa Destia. Koetoiminnalle on Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Lisätietoja:
Kalle Saarimaa, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja, puh. 041 503 1337