Verkkouutinen

Fortum pilotoi kaukolämpöverkoston vuotojen paikantamista satelliittikuvien avulla

20 toukokuu 2020, 12:00

Satelliittikuvaus

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.5.2020

Fortumin digitalisoidessa toimintojaan myös kaukolämpövuotojen havaitsemiseen etsitään aktiivisesti uusia vaihtoehtoja. Yhtiö on käynnistänyt yhteistyössä Advian Oy:n kanssa pilotin, jossa olemassa olevaa kaukolämpöverkon paikkatietoa yhdistetään satelliittidataan mahdollisten vuotojen paikantamiseksi. Mikäli pilotointi onnistuu, tulevaisuudessa satelliittikuvien avulla voidaan korvata helikopterilla tehtäviä lämpökamerakuvauksia ja siten mm. välttää kuvausten meluhaitat alueen asukkaille.

Pilotointia on tarkoitus tehdä touko-kesäkuun aikana Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen verkkoalueella. Satelliiteilla kuvataan maanpinnan lämpötilaeroja, joita voidaan havaita 0,1 asteen tarkkuudella. Kaukolämpöputkissa menoveden lämpötila vaihtelee vuodenajan mukaan 75-110 C välillä. Pilotilla selvitetään kuvien kykyä tunnistaa mahdollisia putkivuotoja ja erottaa nämä muista lämmönlähteistä kuten kiinteistöistä tai autoista.

”Kaukolämmön siirtyessä hiilineutraaliin ja ei-polttavaan lämmöntuotantoon tulemme tarvitsemaan myös digitaalisia ratkaisuja tukemaan muutosta. Panostamme mm. automaatioon, kokonaisoptimointiin ja kysyntäjoustoon, mutta myös esimerkiksi ennakoivaan huoltoon. Siinä tämän kaltaiset pilotit ovat tärkeitä. Toimintamme tulee muuttumaan valtavasti tulevien vuosien aikana”, kertoo kehitysjohtaja Viki Kaasinen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

Pilotin tavoitteena on, että satelliittikuvien avulla pystytään tunnistamaan mahdolliset putkivuodot kustannustehokkaasti ja nopeasti verrattuna lämpökamerakuvauksiin, joita tehdään harvemmin. Mitä tehokkaammin mahdolliset vuotokohdat pystytään havainnoimaan, sitä paremmin pystytään varmistamaan kaukolämmön luotettava jakelu.
 
”Seuraamme aktiivisesti uusia teknologioita ja haluamme jatkuvasti tuoda energia-alan toimijoille ideoita, joilla he pystyvät vastaamaan alan murrokseen ja pyrkimään kohti hiilineutraaliutta. Satelliittikuvat ovat hyvä esimerkki nousevista teknologioista ja ulkoisen datan hyödyntämisestä osana prosesseja ja toimintoja. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme tekemään innovatiivisen ja rohkean toimijan kanssa kunnianhimoista pilottia”, kertoo Advianin neuvonantaja Laura Tuomikoski.

Pilotti on hyvä esimerkki siitä, miten erilaista dataa yhdistämällä ja hyödyntämällä voidaan rakentaa uusia ratkaisuja ja tehokkaampia toimintamalleja. Pilotin optimaalinen hyöty saavutetaan yhdistämällä olemassa olevat tietolähteet satelliittikuviin, analysoimalla ja jalostamalla näin tuotettua dataa sekä viemällä tämä tieto ennakoivan kunnossapidon prosesseihin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viki Kaasinen, kehitysjohtaja, Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, vi-ki [piste] kaasinen [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 6331

Laura Tuomikoski, Senior Advisor, Advian, laura [piste] tuomikoski [ät] advian [piste] fi, puh. 050 367 1172