Pörssitiedote

Fortum Oyj: Tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus - Vakaa tulos epävarmassa markkinaympäristössä

15 toukokuu 2020, 09:00

Fortum-4612

FORTUM OYJ TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUS 2020 15.5.2020 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Tammi–maaliskuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 543 (545) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 393 (408) miljoonaa euroa, -4 %
 • Liikevoitto oli 592 (358) miljoonaa euroa, +65 %, sisältäen 431 miljoonan euron myyntivoiton Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteisen -222 miljoonan euron tulosvaikutuksen liittyen Uniperin raportointiin tytäryhtiönä, jolla ei ole kassavirtavaikutusta
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 479 (111) miljoonaa euroa pääasiassa Uniperin voiton seurauksena, mukaan lukien Fortumin osuus Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen voitosta, 162 (49) miljoonaa euroa, ja vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen voitosta, 307 (-) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 1,05 (0,38) euroa, josta 0,22 ( 0,04) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,53 (0,06) euroa Uniperiin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,114 (751) miljoonaa euroa
 • Covid-19 -pandemialla ei toistaiseksi merkittäviä vaikutuksia Fortumin liiketoimintaan
 • Fortum sai päätökseen Joensuun kaukolämpöliiketoimintansa myynnin noin 530 miljoonalla eurolla
 • Fortumista tuli Uniperin enemmistöomistaja maaliskuussa, ja Uniper yhdisteltiin konserniin tytäryhtiönä

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Fortum lisäsi osakeomistustaan Uniperissa 73,4 prosenttiin toukokuussa
 • Fortumin liiketoimintaprofiili on muuttunut Uniperin yhdistelyn seurauksena ja yhtiön tavoite on asettaa uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet viimeistään vuoden loppuun mennessä. Nykyiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman tuotto sekä vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA), eivät enää vastaa konsernin rakennetta ja on siksi poistettu
 • Fortum saattoi päätökseen pohjoismaisten tuulivoimalaitostensa 80 %:in omistusosuuden myynnin

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2020 noin 85 % hintaan 33 euroa/MWh ja vuodeksi 2021 noin 50 % hintaan 34 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2020 noin 95 % hintaan 28 euroa/MWh, vuodelle 2021 noin 70 % hintaan 28 euroa/MWh ja vuodelle 2022 noin 15 % hintaan 23 euroa/MWh
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 700 miljoonaa euroa ilman Uniperia vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Luku sisältää noin 200 miljoonaa euroa aurinko- ja tuulivoimainvestointeja pääoman kierrätyksen liiketoimintamallin mukaisesti

Tunnuslukuja

milj. euroa I/2020 I/2019 2019 Edelliset 12kk
Liikevaihto  1 357  1 690  5 447  5 114
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)  543  545  1 766  1 764
Vertailukelpoinen liikevoitto  393  408  1 191  1 176
Liikevoitto  592  358  1 110  1 344
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta  479  111  744  1 112
Tulos ennen tuloveroja  1 014  424  1 728  2 318
Tulos/osake, euroa  1,05  0,38  1,67  2,33
Liiketoiminnan rahavirta  1 114  751  2 015  2 378
Oma pääoma/osake, euroa  15,51  13,14  14,61  
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)*  6 983    4 833  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)*  9 104    4 978  
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)* -  4 995  5 260  

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

"Markkinaympäristö oli ensimmäisellä neljänneksellä haasteellinen ja ailahteleva. Pohjoismaiden hydrologia kääntyi selvästi märemmäksi jo joulukuussa 2019 ja tämä jatkui alkuvuonna, mikä painoi hintoja alaspäin merkittävästi edelleen vuoden 2020 alussa. Maaliskuussa öljyn ”hintasota” ja Covid-19-pandemia ravistelivat markkinoita. Tämä aiheutti lisää hintapaineita jo aiemmin laskeneisiin hyödykkeiden hintoihin ja pohjoismaisiin sähkönhintoihin. Vaikka moni maa on alkanut vähitellen keventää viruksen leviämisen rajaamiseksi asetettuja rajoituksia, pandemian pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida.

Operatiivisesti Fortum on pärjännyt hyvin haasteellisissa olosuhteissa, ja yhteiskunnalle kriittinen sähkön- ja lämmöntuotantomme on toiminut häiriöttä. Myös muut toimintomme ovat jatkaneet normaalisti, vaikka suurin osa työntekijöistä tekee etätyötä. Covid-19 -viruksella ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia Fortumin liiketoimintaan. Olemme hyötyneet pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta kuluvana vuonna, ja suojauksemme vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani useimmissa segmenteissä. Generation-segmentissä kasvaneen vesivoiman tuotannon positiivinen vaikutus oli suurempi kuin saavutettujen sähkönhintojen laskun vaikutus. Consumer Solutions -segmentin tulos parani jo kymmenentenä peräkkäisenä neljänneksenä. Kiitos tästä parannuksesta kuuluu uskollisille asiakkaillemme sekä sille jatkuvalle työlle, jota liiketoimintamme tekee palvelujensa kehittämiseksi ja tehokkuutensa parantamiseksi. Russia-segmentin tulos oli edellisvuoden tasolla, kun taas City Solutions jäi selvästi vertailukaudesta. City Solutionsin tuloksen heikentyminen johtui osittain rakenteellisista muutoksista, pääasiassa Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä, mutta myös ennätyksellisen lämmin talvi ja alhaiset sähkönhinnat rasittivat segmentin tulosta merkittävästi. Fortumin osuus Uniperin voitosta oli lähes puoli miljardia euroa, mikä kasvatti ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta 176 % 1,05 euroon/osake, mistä 0,53 euroa liittyi Uniperiin.Vaikka luku sisältääkin Uniperin tuloksen sekä vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä että vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä, tämä on erinomainen aloitus vuodelle.

Käynnistimme Viron ja Joensuun kaukolämpöliiketoimintojemme strategisen arvioinnin vuonna 2019. Arviointi johti Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myyntiin tammikuussa. Kaupasta kirjattiin 431 miljoonan euron myyntivoitto. Helmikuussa 2020 laajensimme strategisen arvioinnin kattamaan kaukolämpöliiketoimintomme kaikissa Baltian maissa ja Puolassa sekä Järvenpäässä. Arviointi on edelleen käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti.

Alkuvuonna Uniper-investointimme otti useita askelia eteenpäin. Kaikki Uniperin enemmistöosuuden hankinnalle tarvittavat viranomaisehdot täyttyivät, ja saimme osakekaupat Elliottin ja Knight Vinken kanssa päätökseen. Omistusosuutemme Uniperissa nousi yli 73 prosenttiin, ja näin Uniperista tuli Fortumin tytäryhtiö ja arvokas osa konsernia. Fortumin taloudellinen asema on osakekauppojen jälkeenkin vakaa ja luottoluokittajat Standard & Poor’s, Fitch ja Moody’s ovat vahvistaneet Fortumin pitkäaikaiseksi luottoluokitukseksi tason BBB negatiivisin näkymin. Uniper julkisti maaliskuussa päivitetyn strategian, joka sisältää myös suunnitelman hiilivoimasta luopumiseksi. Lisäksi Uniperin tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä Euroopan sähköntuotannossa. Päivitetty strategia on selkeästi askel oikeaan suuntaan ja linjassa Uniper-investointimme strategisten perusteiden kanssa. Huhtikuussa, kun omistusosuutemme kasvu oli vahvistunut, viisi osakkeenomistajien edustajaa erosivat Uniperin hallintoneuvostosta ja uudet jäsenet nimitettiin hallintoneuvostoon Fortumin tavoitteiden mukaisesti.

Fortum yhdistää Uniperin taseeseensa ensimmäisen neljänneksen lopusta alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen neljänneksen tuloksessamme Fortumin osuus Uniperin tuloksesta sisältyy vielä osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Uniperin osuus oli merkittävä, yhteensä 469 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulokseen yhdistellään myös Uniperin tuloslaskelma osana Fortumin vertailukelpoista liikevoittoa.

Työskentelemme edelleen taseemme vahvistamiseksi, rahavirran optimoimiseksi sekä varmistaaksemme hyvän luottoluokituksen, vähintään tasolla BBB. Keskitymme kannattavuuden parantamiseen, investointiemme tuottavuuden varmistamiseen sekä tuotantorakenteemme jatkuvaan optimointiin. Saavutimme vuonna 2019 pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme - sijoitetun pääoman tuotto ja vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen. Seuraava tavoitteemme on luoda yhteinen visio ja yhteensovittaa Fortumin ja Uniperin strategiat. Strategiatyön yhtenä tavoitteena on asettaa konsernille uudet sovellettavat pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet sekä kunnianhimoiset, molempien yhtiöiden toiminnat kattavat ilmastotavoitteet viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

Onkin hyvä huomata, että vaikka eurooppalaisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskevat tasaisesti, viime vuonna jopa 15 prosentilla, kokonaispäästöjen vähentämistahdin pitäisi kiihtyä, jotta se tukisi paremmin EU:n tavoitetta 2050 hiilineutraaliustavoitetta. Paras tapa nopeuttaa päästöjen vähentämistä on tiukentaa EU:n päästökauppajärjestelmää (ETS) entisestään. Kaikki energiantuotantolaitokset ja teollisuuslaitokset EU:ssa kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin, ja järjestelmä asettaa Euroopan laajuisen aikataulun päästöjen vähentämiselle. Päästökauppajärjestelmä määrittää päästöjen kokonaismäärän, eikä se, mitkä yksittäiset laitokset ovat toiminnassa ja mitkä eivät ole. Tämä pätee myös paljon keskustelua herättäneeseen Datteln 4 -voimalaan. Koska päästöoikeuksien tarjonta pienenee vuosi vuodelta, järjestelmä ajaa tehottomimmat laitokset vähitellen pois markkinoilta. Fortum tukee päästökauppajärjestelmän tiukentamista vahvasti, koska se on todistettavasti toimiva tapa vähentää päästöjä markkinaehtoisesti.

Fortum ja Uniper ovat yhdessä Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja, ja meillä on merkittävä rooli energiamurroksessa. Molempien yhtiöiden hiilestä irtautumiseen tähtäävät toimet etenevät hyvin. Tiukensimme Fortumin omaa tavoitetta vuodelle 2020 ja asetimme hiilidioksidin ominaispäästöille tavoitteeksi enintään 180 g/kWh energian kokonaistuotannosta. Uniperin hiilidioksidipäästöt laskivat 21 prosenttia vuonna 2019 ja lasku jatkuu, kun Uniper luopuu kaikesta vanhasta kivihiileen perustuvasta tuotantokapasiteetistaan Saksassa ja Isossa-Britanniassa vuoteen 2025 mennessä ja Alankomaissa viimeistään vuoteen 2030 mennessä.”

Muutokset raportoinnissa

Uniperin yhdistely

Uniperin enemmistöomistajana 73,4 % osakeomistuksellaan, Fortum yhdistelee Uniperin tytäryhtiönä 31.3.2020 alkaen. Tämä edellyttää muutoksia mm. Fortumin raportointirakenteeseen, laskentapolitiikkaan sekä tiettyjen tunnuslukujen määritelmiin. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuoden 2020 tilikauden aikana alkaen tästä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta. Fortum yhdisteli Uniperin taseeseensa 31.3.2020 alkaen, ja toisesta vuosineljänneksestä alkaen Fortum yhdistelee Uniperin tuloksen tuloslaskelmaansa.

Uniper raportoidaan omana raportointisegmenttinään. Vuodesta 2020 alkaen Fortumin raportointisegmentit ja raportointijärjestys ovat seuraavat: Generation, Russia, City Solutions, Consumer Solutions ja Uniper.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Fortumin osuus Uniperin tuloksesta oli 469 miljoonaa euroa, ja se raportoidaan kohdassa "Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä" Muissa toiminnoissa. Tulos sisältää 162 miljoonan euron osuuden Uniperin vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen tuloksesta (aiemmin arvioitu 90 miljoonaa euroa) ja 307 miljoonan euron osuuden Uniperin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta. Muutos Fortumin osuudessa Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen tuloksesta, verrattuna aikaisempaan ilmoitettuun, johtuu muutoksesta arvioituun verovaikutukseen Uniperin tekemiin arvonalennuksiin. Fortumin osuus Uniperin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta sisältää 61 miljoonan euron (verojen jälkeen) oikaisun liittyen Uniperin kirjattuihin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tekemiin arvonalennuksiin.

Uniperin muutos osakkuusyrityksestä tytäryhtiöksi edellyttää, että Fortumin osuus Uniperin ”laajan tuloksen eristä”, siltä ajanjaksolta jolloin Uniper on ollut Fortumin osakkuusyhtiö, uudelleenluokitellaan pääoman sisällä. Tämän vaikutus liittyy pääasiassa Uniperin kirjaamiin muuntoeroihin, jotka johtuivat ulkomaisten yksiköiden muuntamisesta IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Tästä johtuen Fortum kirjasi -222 miljoonan euron kertaluonteisen erän ”vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin” Fortumin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Tällä erällä ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan tai kassavirtaan.

Uniper-yhdistelyn johdosta Fortum on muuttanut nettovelan määritelmää. Rahoitusnettovelan ja oikaistun nettovelan uusia määritelmiä käytetään Fortumin taloudellisessa raportoinnissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa rahoitusnettovelka oli 6 983 miljoonaa euroa ja oikaistu nettovelka 9 104 miljoonaa euroa. Nämä luvut sisältävät Fortumin yhdistelemän Uniperin nettovelan. Fortumin aiemman määritelmän mukainen nettovelka oli 5 260 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa.

Uniper laatii tilinpäätöksensä IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Uniperin hankinnan jälkeen Fortum on aloittanut Uniperin tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tarkistamisen tunnistaakseen merkittävät erot Fortumin kirjanpitoperiaatteisiin. Hankintapäivän ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen välisen lyhyen ajanjakson vuoksi, mahdollisia vaikutuksia konsernitilinpäätökseen ei vielä tiedetä. Laskentaperiaatteet yhdenmukaistetaan asteittain vuoden 2020 aikana.

Uniper-hankintamenolaskelman määrittäminen on aloitettu. Hankintapäivän ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen välisen lyhyen ajanjakson vuoksi yksityiskohtaisia arvioita hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvistä arvoista ei ole tällä hetkellä saatavilla. Hankintamenolaskelma tullaan saattamaan päätökseen yhden vuoden sisällä hankintahetkestä IFRS:n mukaisesti.

Lisätietoja Uniper-yhdistelystä on liitteessä 1.

Espoo, 14.5.2020

Fortum Oyj
Hallitus

Webcast-lähetys/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään ainoastaan verkon välityksellä 15.5.2020 klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, vahvistuskoodi: 58593354#.

Lähetys on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com (investors[at]fortum[dot]com)

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2020:

 • tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 19.8.2020 noin klo 9.00
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 17.11.2020 noin klo 9.00

Fortumin vuoden 2020 pääomamarkkinapäivä on määrä pitää 3.12.2020.

Uniper julkaisee tapahtumakalenterinsa verkkosivustollaan osoitteessa www.ir.uniper.energy. Uniper julkistaa tulevat vuoden 2020 osavuosikatsauksensa seuraavasti:

 • tammi–kesäkuun 2020 tulos 11.8.2020
 • tammi–syyskuun 2020 tulos 10.11.2020

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Katsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.