Pörssitiedote

Fortum asettaa vuoden loppuun mennessä uudet taloudelliset tavoitteet, nykyiset tavoitteet poistettu

15 toukokuu 2020, 08:55

Fortum sign 3

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2020 KLO 8.55

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot

Fortumin tavoitteena on asettaa uudet pitkän aikavälin tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uniperin yhdistelyn jälkeen Fortumin liiketoimintaprofiili on muuttunut eivätkä nykyiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yhtiön mukaan enää ilmennä asianmukaisesti konsernin nykyistä liiketoimintaprofiilia. Tämän vuoksi Fortumin hallitus päätti tänään poistaa seuraavat tavoitteet vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien:

  • Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 10 %
  • Vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde noin 2,5x

Fortumin osinkopolitiikka pysyy kuitenkin ennallaan:

  • Fortumin osinkopolitiikkana on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka on 50–80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä

Fortumin tavoitteena on vähintään BBB-tason investment grade -luottoluokitus, jotta yhtiö voi ylläpitää taloudellista vahvuuttaan sekä varmistaa taloudellisen joustavuuden ja pääoman hyvän saatavuuden laajentuneelle konsernille. Fortum ja Uniper hallitsevat huolellisesti taseitaan ja keskittyvät kannattavuuteen, rahavirran optimointiin ja investointien tiukkaan priorisointiin nykyisillä markkinoilla ja nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

Yksi taloudellisista mittareista on, että Fortum seuraa tarkasti vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhdetta, jotta se pysyy vähintään BBB-luottoluokituksen varmistavalla tasolla. Vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhteelle ei ole toistaiseksi määritetty erityistä tavoitetta. Fortum on päivittänyt Uniperin yhdistelyn jälkeen nettovelan määritelmänsä. Lisätietoa Fortumin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa.

Tavoitteena on luoda Uniperin kanssa yhteinen näkemys ja linjata yhtiöiden strategiat samansuuntaisiksi vuoden 2020 aikana. Fortumin tavoitteena on asettaa viimeistään vuoden loppuun mennessä uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet laajentuneelle konsernille sekä kunnianhimoiset tavoitteet hiilestä irtautumiselle yhdistetyissä toiminnoissa.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi