Lehdistötiedote

Oulujoen vesistön talven sademäärät olleet poikkeuksellisen suuria

27 huhtikuu 2020, 11:09

Lumen vesiarvo on etenkin Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä tavanomaista suurempi. Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä kevättulvan ovat aikaiset juoksutukset voivat nousta suuriksi.             

Oulujoki 0143 HiRes

Talven sademäärät koko Oulujoen vesistöalueella ovat olleet tavanomaista suurempia. Lumen vesiarvo koko Oulujoen vesistössä on noin 20 prosenttia keskimääräistä suurempi ja Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä noin 40 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä on tulossa iso kevättulva. Emäjoen ja Oulujoen juoksutukset tulevat olemaan suuria kesäkuulle asti.

Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat alkuvuodesta olleet tavanomaista suuremmat. Sademäärä huhtikuun puoleen väliin mennessä oli 185 mm, joka on keskimääräistä 44 prosenttia enemmän. Suuret tulovirtaamat ovat aiheuttaneet maaliskuusta asti jatkuneet tavallista suuremmat juoksutukset Emäjoella ja Oulujoella. Suurten juoksutusten myötä säännösteltäviin järviin on saatu tehtyä tilaa sulamisvesille. Oulujärven yläpuolisella alueella lumen sulaminen on vasta alkuvaiheessa ja lunta on vielä paljon jäljellä.

Sotkamon reitillä Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+ 136,70 metriä, mikä on kolme senttimetriä keskimääräistä korkeammalla. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 136,39 metriä on nyt seitsemän senttimetriä keskiarvoa matalammalla. Ontojärven vedenkorkeus on NN+ 155,65 metriä, mikä on 58 senttimetriä keskiarvoa matalammalla.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 195,78 metriä on 73 senttimetriä keskiarvoa matalammalla ja Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 184,40 metriä on keskiarvoa yhden metrin matalammalla.

Oulujärven vedenkorkeus NN+ 121,70 metriä on kahdeksan senttimetriä keskimääräistä matalammalla.

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 15. huhtikuuta 182 mm, joka on noin 20 prosenttia ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi. Hyrynsalmen reitillä lumen vesiarvo oli 15. huhtikuuta 247 mm, joka on yli 40 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kevättulvasta ennustetaan tavanomaista suurempaa ja etenkin Hyrynsalmen reitille on tulossa iso kevättulva. Hyrynsalmen reitillä tulva-ajan juoksutukset voivat olla ajoittain erittäin suuria.

Sotkamon reitille on ennusteiden mukaan tulossa suuri kevättulva, joten laitoksilla varaudutaan ohijuoksutuksiin. Ontojärven alueen lumen vesiarvo oli 24. huhtikuuta 180 mm, joka on 44 prosenttia tavanomaista suurempi. Nuasjärven alueen lumen vesiarvo oli 24. huhtikuuta 180 mm, joka on 38 prosenttia tavanomaista suurempi. Tulovirtaamat ovat hitaassa kasvussa ja tulvahuippua ennustetaan toukokuun viimeiselle viikolle.

Kevättulvan suuruuteen vaikuttaa kuitenkin vielä sulamisajan sää. Jos on sateista, niin tulvasta tulee iso, mutta jos on poutaa ja yöpakkasia tulva jää pienemmäksi. Tulevana kesänä säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan hyvissä ajoin.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen voimalaitoksella. Utasen 1. koneiston peruskunnostus alkaa vanhan koneen purkutöillä 4. toukokuuta 2020 ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, Harri Lamminmäki, 050 4533 523
Sotkamon reitin säännöstely, UPM Teemu Kerttula, 040 1801 348