Fortumin Loviisan voimalaitoksella pieni kemikaalivuoto

Loviisan voimalaitoksen uuden kemikaaliaseman käyttöönoton yhteydessä tapahtui natriumhydroksin (NaOH), eli lipeän, siirtämisen yhteydessä vuoto tiistaina 7.4.2020.

Vuoto oli yhteensä noin 300 litraa 30 % natriumhydroksidia. Siirtotyö keskeytettiin välittömästi, vuotanut lipeä pestiin pois ja tapahtuman syiden selvittäminen aloitettiin. Kemikaaliaseman käyttöönotto jatkuu korjaavien toimien valmistuttua.

Natriumhydroksia (NaOH) käytetään valvotun alueen viemäröintivesien pH:n säätöön ennen vesien konsentrointia hauhduttimella sekä kemikaaliaseman neutralointisäiliön pH:n säätöön ennen mereen laskua.

Voimalaitoksella käytettävä natriumhydroksiliuos ei ole ympäristölle vaarallinen (OVA-ohje = Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet).

Vuodosta aiheutuneet pitoisuudet ja sen vaikutus meriveden pH-arvoon on erittäin vähäinen.

Loviisan voimalaitos on informoinut tapahtumasta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (TUKES), vaikka vuoto on alle TUKESin määrittämän varsinaisen ilmoitusrajan.


Lisätietoja:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, Loviisan voimalaitos, +358 50 455 4010