Fortumin Loviisan voimalaitoksella pieni kemikaalivuoto

Loviisa by the sea

Loviisan voimalaitoksen uuden kemikaaliaseman käyttöönoton yhteydessä tapahtui natriumhydroksin (NaOH), eli lipeän, siirtämisen yhteydessä vuoto tiistaina 7.4.2020.

Vuoto oli yhteensä noin 300 litraa 30 % natriumhydroksidia. Siirtotyö keskeytettiin välittömästi, vuotanut lipeä pestiin pois ja tapahtuman syiden selvittäminen aloitettiin. Kemikaaliaseman käyttöönotto jatkuu korjaavien toimien valmistuttua.

Natriumhydroksia (NaOH) käytetään valvotun alueen viemäröintivesien pH:n säätöön ennen vesien konsentrointia hauhduttimella sekä kemikaaliaseman neutralointisäiliön pH:n säätöön ennen mereen laskua.

Voimalaitoksella käytettävä natriumhydroksiliuos ei ole ympäristölle vaarallinen (OVA-ohje = Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet).

Vuodosta aiheutuneet pitoisuudet ja sen vaikutus meriveden pH-arvoon on erittäin vähäinen.

Loviisan voimalaitos on informoinut tapahtumasta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (TUKES), vaikka vuoto on alle TUKESin määrittämän varsinaisen ilmoitusrajan.


Lisätietoja:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, Loviisan voimalaitos, +358 50 455 4010