Lehdistötiedote

Fortum tukee suomalaisjärjestöjen lapsi-, nuoriso- ja vanhustyötä

23 huhtikuu 2020, 13:15

Kids playing on the hill

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2020

Fortum tukee kolmen keskeisen suomalaisjärjestön toimintaa yli koronaepidemian poikkeusaikojen. Fortum aloittaa yhteistyön Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Vanhustyön keskusliiton ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa vuosina 2020-2021. Liitot saavat Fortumilta käyttöönsä yhteensä 150 000 euroa. 

Fortum katsoo järjestöjen tekevän pitkäjänteistä ja äärimmäisen arvokasta työtä. Koronaepidemiasta johtuva poikkeuksellinen maailmantilanne on kuitenkin luonut lisätarvetta palveluille ja avulle. Osoittamalla kullekin järjestölle 50 000 euroa Fortum haluaa osaltaan huolehtia niiden kyvystä jatkossakin tarjota apua sitä tarvitseville. 

”Yhteistyöjärjestöillämme on useiden vuosikymmenien kokemus auttamisesta ja laaja verkosto tavoittamaan tukea tarvitsevat koko maassa. Valitut kumppanimme käyttävät nyt saamansa avustukset hädänalaisten lasten ja heidän perheidensä, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja yksin koteihinsa jääneiden vanhusten hyväksi. Fortum arvostaa suuresti näiden hyvää tekevien järjestöjen jokapäiväistä työpanosta ja tukee niiden toimintaa mielellään”, sanoo yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä Fortumilla vastaava johtaja Arto Räty.  

Fortum Oyj 
Viestintä 

 
Lisätietoja:  
Aki Koskinen, brändijohtaja, Fortum, puh. 050 453 6599

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

100-vuotias Mannerheimin Lastensuojeluliitto toimii lapsiystävällisen yhteiskunnan puolesta tukemalla lasten, nuorten ja vanhempien hyvää arkea. Järjestön toiminta nojaa vahvasti vapaaehtoisiin ja sillä onkin Suomessa 29 000 vapaaehtoista ja 547 paikallisyhdistystä.

Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto ajaa mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden etuja ja toimii asiantuntijana heitä koskevissa asioissa. Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa kaikille avointa tukea, neuvontaa sekä koulutuksia. Valtakunnallinen järjestö on perustettu vuonna 1971. 

Vanhustyön keskusliitto
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry on Suomen laajin valtakunnallinen vanhuusalan järjestö. Toimintansa ja jäsenistönsä kautta liitto tavoittaa maanlaajuisesti satoja tuhansia ikääntyneitä ihmisiä. Liiton tarkoituksena on edistää ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvointia, toimintakykyisyyttä ja sosiaalista turvallisuutta. Liitto on perustettu vuonna 1949.