Lehdistötiedote

Oulujoen ja Emäjoen juoksutukset tulevat olemaan suuria kesäkuulle saakka

06 maaliskuu 2020, 13:20

Oulujoki-vesitilanne

Oulujoen vesistön talven sademäärät ovat olleet poikkeuksellisen suuria ja lähes kaikkien säännösteltävien järvien pinnat ovat tällä hetkellä keskimääräistä ylempänä. Oulujoen ja Emäjoen juoksutukset tulevat olemaan suuria kesäkuulle saakka.

Viime vuoden kuiva kesä piti pitkään Oulujoen vesistöalueen säännösteltävien järvien veden pinnankorkeudet tavanomaista matalammalla tasolla. Talven poikkeuksellisen suuri sademäärä, tavanomaista korkeampi lämpötila ja osittain vetenä tulleet sateet muuttivat tilanteen. Tällä hetkellä tulovirtaama vesistöön on ollut suurta, minkä seurauksena säännösteltävien järvien pinnankorkeudet ovat keskimääräistä ylempänä, lukuun ottamatta Kuhmon Ontojärveä.

Lumen vesiarvo Oulujoen vesistössä on keskimääräistä suurempi. Lumen vesiarvo ennakoi keskimääräistä suurempaa kevättulvaa. Emäjoen ja Oulujoen juoksutukset tulevat olemaan suuria kesäkuulle asti. Oulujoella joudutaan ajoittain myös ohijuoksuttamaan vettä jo ennen kevättulvaa.

Oulujoen vesistöalueen vuoden 2019 kokonaissademäärä oli 676 mm, mikä on keskimääräistä 15 prosenttia enemmän. Heinä-syykuu oli erittäin kuiva, kun taas loka-joulukuussa satoi huomattavasti tavanomaista enemmän. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet olivat vielä vuoden vaihteessa tavanomaista matalammalla Suomussalmen Vuokkijärveä lukuun ottamatta. Tammi-helmikuun suuri tulovirtaama on nostanut säännösteltyjen järvien pinnankorkeudet tavanomaista korkeammalle tasolle, lukuun ottamatta Kuhmon Ontojärveä.

Sotkamon reitillä Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+ 137,36 metriä, mikä on 32 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 136,90 metriä on nyt 14 senttimetriä keskiarvoa ylempänä. Ontojärven vedenkorkeus on NN+ 156,69 m, mikä on noin 90 senttimetriä keskiarvoa alempana.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 197,33 metriä on 28 senttimetriä keskiarvoa korkeammalla ja Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 187,08 metriä on 118 senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo.

Oulujärven vedenkorkeus NN+ 122,32 metriä on nyt 49 senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo.

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 1. maaliskuuta 178 millimetriä, mikä on 32 % ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulovirtaamaennuste vastaa keskimääräistä suurempaa kevättulvaa. Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen. Tulevana kesänä säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan hyvissä ajoin.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen voimalaitoksella. Utasen 1. koneisto pysäytetään peruskunnostusta varten toukokuussa 2020, ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum,
Harri Lamminmäki, 050 4533 523, harri [piste] lamminmaki [ät] fortum [piste] com (harri[dot]lamminmaki[at]fortum[dot]com)

Sotkamon reitin säännöstely, UPM
Teemu Kerttula, 040 1801 348, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com (teemu[dot]kerttula[at]upm[dot]com)