Sijoittajauutinen

Fortumin kommentti Uniperin strategiapäivitykseen

13 maaliskuu 2020, 11:15

Fortum sign 6

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 13.3.2020 KLO 11.15

Uniperin 10.3.2020 julkaisema strategiapäivitys tarjoaa hyvän lähtökohdan Fortumin ja Uniperin strategioiden yhteensovittamiseen sekä yhteisen vision luomiseen.

”Uniperin strategia on selkeä askel oikeaan suuntaan ja on linjassa Fortumin Uniper-investoinnin strategisten perusteiden kanssa. Olemme erityisen ilahtuneita siitä, että Uniper sitoutuu strategiassaan puhtaan energiaportfolion kehittämiseen”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Uniperin päivitetyn strategian keskiössä ovat vesivoima, ydinvoima, puhdas lämpövoima sekä uusiutuva energia ja puhdas kaasu. Fortum panee tyytyväisenä merkille Uniperin asettaman hiilineutraaliustavoitteen yhtiön Euroopan sähköntuotannossa vuoteen 2035 mennessä. Fortum tukee myös Uniperin suunnitelmaa hiilivoimasta luopumiseksi sekä yhtiön sitoumusta kehittää puhtaan kaasun ratkaisuja. Fortumin oma sähköntuotanto Euroopassa on jo 96-prosenttisesti hiilidioksidipäästötöntä.

Fortum jakaa Uniperin näkemyksen siitä, että maakaasua tarvitaan hiilen korvaajana, jotta  toimitusvarmuus säilyy ja päästöjä saadaan vähennettyä. Kaasu mahdollistaa myös lisäinvestoinnit tuuli- ja aurinkoenergiaan. Puhdasta kaasua, esimerkiksi vetyä, tarvitaan tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa.

Uniperin julkaisema hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei sisällä yhtiön Venäjän toimintoja. Tämä on ymmärrettävää, koska Venäjän talous ja energiasektori ovat hyvin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, eikä tilanne todennäköisesti tule olennaisesti muuttumaan vuoteen 2035 mennessä. Fortum on selvästi suurin uusiutuvaan energiaan investoiva yhtiö Venäjällä. Fortum on valmis jatkamaan keskusteluja Uniperin ja Venäjän viranomaisten kanssa siitä, kuinka yritysten toiminnan ja Venäjän energiapolitiikan tulisi kehittyä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategian toteuttamisessa on myös erittäin tärkeää muistaa sen vaikutukset molempien yhtiöiden luottoluokitukseen. Fortumin tavoite on, että luottoluokitus säilyy vähintään BBB investment grade -tasolla.

”Kun Fortumista tulee Uniperin enemmistöomistaja, odotamme läheistä yhteistyötä Uniperin ja sen henkilöstön kanssa strategioiden yhteensovittamiseksi ja yhteisen vision luomiseksi. Haluamme myös sopia konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla Uniperin asettamat päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa”, Lundmark summaa.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518

Media:
Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications, puh. 050 453 2383