Pörssitiedote

Fortumille viranomaispäätös Uniper-enemmistöomistuksesta Venäjällä

02 maaliskuu 2020, 12:05

Fortum sign 4

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 KLO 12.05

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio hyväksyi marraskuussa 2019 Fortumin Elliott Management Corporationin (”Elliott”) ja Knight Vinke Energy Advisors Limited’in (”Knight Vinke”) ja niiden tytäryhtiöiden kanssa sopimat Uniper SE:n osakkeita koskevat kaupat. Fortum on nyt saanut asiassa Venäjän FASilta (Federal Antimonopoly Service) päätöksen, joka virallistaa hallituksen komission hyväksynnän.

Hallituksen komission päätöksen mukaisesti Fortum on myös allekirjoittanut FASin kanssa sopimuksen, joka täydentää 4.6.2018 tehtyä sopimusta koskien yhtiön Uniper-omistukseen liittyvä velvoitteita. Sopimuksen mukaisesti Fortum voi saattaa osakekaupat päätökseen Venäjän ulkomaisia investointeja koskevan lainsäädännön puitteissa sillä edellytyksellä, ettei Fortum käytä määräysvaltaa Unipro PJSC:ssä ennen kuin tietyt muutokset Venäjän strategisia investointeja koskevaan lainsäädäntöön ovat  astuneet voimaan. Unipro PJSC on Uniper SE:n venäläinen tytäryhtiö.

Fortum tarvitsee vielä tavanomaisen kilpailulainsäädännön mukaisen hyväksynnän Venäjällä. Päätöstä odotetaan muutaman viikon kuluessa. Vaadittava kilpailuviranomaishyväksyntä Yhdysvalloissa myönnettiin joulukuussa 2019.

“Olemme erittäin iloisia saatuamme Venäjän viranomaisilta virallisen päätöksen, jonka pohjalta voimme loppuunsaattaa Uniper-omistusosuutemme nostamisen yli 20 prosentilla. Päätös on merkittävä askel järjestelyssä, jossa rakennetaan johtavaa yhtiötä viemään eteenpäin Euroopan energiamurrosta. Järjestely tuo merkittäviä mahdollisuuksia molemmille yhtiöille. Kuten aiemmin olemme todenneet, kaupan loppuunsaattamisen jälkeen haemme läheisempää strategista yhteistyöstä yritysten välille mukaan lukien vahvempaa edustusta Uniperin hallintoneuvostossa”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

”Fortum hallitus on luonnollisesti erittäin tyytyväinen tänään Venäjältä saatuun viranomaispäätökseen, sillä se tuo selkeyttä Uniperin omistusjärjestelyihin. Vaikka Pekka Lundmark jättääkin Fortumin myöhemmin tänä vuonna, strategiamme ja Uniper-yrityskauppaan liittyvät suunnitelmamme eivät ole muuttuneet”,sanoo Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen.

Fortum ilmoitti 8.10.2019 sopineensa järjestelystä, jossa yhtiö hankkii kaikki Elliottin ja Knight Vinken hallinnoimat Uniperin osakkeet, yhteensä yli 20,5 % Uniperin osakekannasta. Toteutuessaan osakekaupat nostavat Fortumin omistusosuuden Uniperissa yli 70,5 %:iin. Osakejärjestelyt tehdään kahdessa erässä. Fortum odottaa saattavansa kaupat päätökseen ensimmäisten, yhteensä vähintään 19,6 %:n osake-erien osalta pian sen jälkeen, kun viimeinenkin viranomaispäätös Venäjältä on saatu. Kaupat toisesta, enintään 3,8 %:n osake-erästä saatetaan päätökseen kahden kuukauden kuluessa tästä.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätiedot:

Sijoittajat ja analyytikot:

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR päällikkö, puh. 010 453 6150

Media:

Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications, puh. 050 453 2383

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi