Pörssitiedote

Fortum saattoi päätökseen Uniper-enemmistöosuuden hankinnan

26 maaliskuu 2020, 16:30

Fortum sign 5

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2020 KLO 16.30

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot

Fortum Oyj on tänään saattanut päätökseen ensimmäisen erän Elliott Management Corporationin ja sen tytäryhtiöiden sekä Knight Vinke Energy Advisors Limitedin ja sen tytäryhtiöiden hallinnoimien Uniper SE:n osakkeiden kaupasta. Fortumin omistus Uniperin osakkeista ja äänistä on nyt 69,6 prosenttia. Kaupat toisesta, vähintään 1,0 prosentin ja enintään 3,8 prosentin osake-erästä saatetaan päätökseen kahden kuukauden kuluessa. Fortum maksaa näistä osakkeista yhteensä enintään 2,6 miljardia euroa, mikä kasvattaa Fortumin investoinnin kokonaisarvon enintään 6,5 miljardiin euroon.

”Saavutimme tänään merkittävän virstanpylvään tavoitteessamme luoda johtava energiayhtiö ja eurooppalainen menestystarina. Uniper on hyvää tulosta tekevä kansainvälinen energian tuottaja ja myyjä, joka sopii erinomaisesti yhteen Fortumin kanssa. Yhteensovittamalla Fortumin ja Uniperin strategiat pystymme paitsi ottamaan johtavan roolin Euroopan energiamurroksessa myös luomaan lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

"Energiamurroksen edistäminen vaatii sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja merkittävää panostusta paitsi uusiutuviin energialähteisiin myös yhä puhtaampaan kaasuun, energian varastointiin ja muihin tulevien vuosikymmenien toimitusvarmuutta parantaviin joustoratkaisuihin”, Pekka Lundmark jatkaa.

Fortumin näkemyksen mukaan Uniperin hiljattain julkistama strategiapäivitys tarjoaa hyvän lähtökohdan yhtiöiden strategioiden yhteensovittamiselle sekä yhteisen vision luomiselle. Fortum tukee Uniperin asettamaa hiilineutraaliustavoitetta Euroopan sähköntuotannossa vuoteen 2035 mennessä sekä Uniperin suunnitelmaa hiilivoimasta luopumiseksi ja sitoumusta kehittää puhtaan kaasun ratkaisuja. Fortumin oma sähköntuotanto Euroopassa on jo 96-prosenttisesti hiilidioksidipäästötöntä. Strategiaprosessin yhtenä lopputulemana Fortum ja Uniper aikovat asettaa kunnianhimoiset, molempien yhtiöiden toiminnan kattavat päästövähennystavoitteet.

”Uuden pääomistajamme Fortumin tuki tulevaisuuden strategiallemme on erittäin tervetullut”, toteaa Uniperin toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck. ”Meillä Uniperissa on ainutlaatuista osaamista, mikä mahdollistaa energia-alan evoluution kohti puhdasta tulevaisuutta toimitusvarmuudesta tinkimättä. Uniperin muutos ilmastoystävällisemmäksi yritykseksi on jo hyvässä vauhdissa. Odotamme innolla keskusteluja lähiviikkoina Fortumin kanssa siitä, miten kaksi vahvaa yritystä voi yhdessä edistää energia-alan tarvitsemaa strategista muutosta.”

Luottamuksen vahvistamiseksi Uniperin ja sen henkilöstön kanssa Fortum on päättänyt, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta (domination and/or profit and loss transfer agreement, DPLTA) Uniperin kanssa tai lunasta vähemmistöosakkeita ainakaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Näin ollen Uniper jatkaa erillisenä, saksalaisena pörssiyhtiönä. Fortum haluaa tarjota Uniperin henkilöstölle vakautta ja varmuutta, ja jatkaa neuvotteluja rakentavassa hengessä henkilöstöedustajien kanssa sitoumuksista Uniperin työntekijöiden etujen turvaamiseksi. Fortum keskustelee Uniperin kanssa parhaillaan myös Fortumin edustuksen järjestämisestä Uniperin hallintoneuvostossa tavalla, joka parhaiten tukisi strategioiden yhteensovittamista ja yhteistyön käynnistämistä molempien yhtiöiden sidosryhmien eduksi.

Osakekaupat rahoitetaan Fortumin käteisvaroista ja luottolimiiteistä. Sekä Fortumin että Uniperin taloudellinen asema on vakaa, mistä osoituksena on myös Standard & Poor’sin äskettäin molemmille yhtiöille vahvistama BBB tason luottoluokitus, negatiivisin näkymin. Fortumin tavoitteena on vähintään BBB-tason luottoluokitus, jotta se voi varmistaa taloudellisen joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden koko konsernille jatkossakin. Fortum ja Uniper huolehtivat taseistaan tarkasti myös tulevaisuudessa. Kauppojen jälkeen Fortumilla on nykyisten noin 2,5 miljardin euron kassavarojen lisäksi käytössään noin 4,5 miljardin euron nostamattomat luottolimiitit. Huomioiden nykyisen markkinatilanteen ja liiketoimintaympäristön molemmat yhtiöt keskittyvät myös rahavirran optimointiin ja harkitsevat tarkasti investointejaan.

Konsolidointi ja taloudellinen raportointi

Ensimmäisen osake-erän kaupan loppuunsaattamisesta alkaen Fortum yhdistelee Uniperin tytäryhtiönään ja raportoi Uniperin erillisenä raportointisegmenttinä.

Fortum konsolidoi Uniperin 31.3.2020 taseen perusteella ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessaan. Uniperin tulos yhdistellään Fortumin tuloslaskelmaan toisen neljänneksen 2020 alusta. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessaan Fortum konsolidoi osuutensa Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen ja vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta ‘Muut toiminnot’ -segmentin osakkuus- ja yhteysyritysten tulokseen. Kuten aiemmin ilmoitettiin, Fortumin osuuden Uniperin vuoden 2019 neljännen neljänneksen tuloksesta arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa.

Fortum julkistaa lisätietoja konsolidoinnista, laadintaperiaatteiden yhdenmukaistamisesta ja keskeisten tunnuslukujen määritelmistä viimeistään tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksessaan. Hankintamenolaskelma liittyen Uniperin yhdistelemiseen tytäryhtiönä saatetaan päätökseen yhden vuoden kuluessa hankintapäivästä kuten IFRS standardit edellyttävät.

Fortum muuttaa taloudellista kalenteriaan seuraavasti yhdenmukaistaakseen aikataulun Uniperin taloudellisen raportointikalenterin kanssa:

•                     Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 15.5.2020 noin klo 9.00

•                     Tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 19.8.2020 noin klo 9.00

•                     Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 17.11.2020 noin klo 9.00

Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa seuraavasti: 

•                     Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 7.5.2020

•                     Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 11.8.2020

•                     Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 10.11.2020

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518

Media:
Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications, puh. 050 453 2383

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi