Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle hyvää palautetta kansainvälisessä IAEA:n tarkastuksessa

IAEA:n asiantuntijat ja Loviisan voimalaitoksen edustajat Loviisassa helmikuussa 2020

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) asiantuntijaryhmän mukaan Loviisan voimalaitos on vahvistanut toimintojaan monilla osa-alueilla, erityisesti vakavien onnettomuuksien hallinnassa sekä valmiustoiminnassa. Tiimi toi esille myös parannusmahdollisuuksia esimerkiksi kunnossapidon käytäntöjen edelleen kehittämisessä.

Asiantuntijaryhmä päätti viisipäiväisen seuranta-arviointinsa Loviisan voimalaitoksella perjantaina 14.2.2020. Seuranta-arvioinnissa verrataan  voimalaitoksen edistymistä IAEA:n maaliskuussa 2018 tekemän arvioinnin tuloksiin. Seuranta-arviointi suoritetaan aina kahden vuoden sisällä alkuperäisestä arviosta, ja se on osa arviointiprosessia. Ryhmään kuului viisi asiantuntijaa Kanadasta, Romaniasta sekä IAEA:n toimihenkilöitä.

"Olemme tyytyväisiä näkemästämme positiivisesta kehityksestä ja toimenpiteistä, joita Loviisan voimalaitoksella on vuoden 2018 arvioinnin jälkeen toteutettu," sanoo IAEA:n vanhempi ydinturvallisuusasiantuntija ja arviointiryhmän vetäjä, Fuming Jiang.

Arviointiryhmä totesi raportissaan, että kaikki vuoden 2018 arvioinnissa tunnistetut kehityskohteet ovat joko täysin valmiita tai niiden kehitystyö on edennyt hyvin. Yhtään parannuskohdetta ei ollut ei-tyydyttävällä tasolla.

"Kansainväliset asiantuntija-arviot ovat tärkeitä. Niiden aikana jaetaan paljon hyviä käytäntöjä ja tietoa. Olen iloinen saamastamme myönteisestä palautteesta henkilöstömme omistajuudesta sekä siitä kovasta työstä, mitä työkäytäntöjen ja vuoden 2018 arvioinnissa tunnistettujen asioiden kehittämiseksi on tehty", sanoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Satu Katajala. "Saamme tästä uutta energiaa ja luottamusta jatkaa toimintamme kehittämistä", hän jatkaa.

 

Lue IAEA:n lehdistötiedote, 18.2.2020 (englanniksi): IAEA Safety Mission Sees Significant Progress at Finland’s Loviisa Nuclear Power Plant, Encourages Continued Improvement>>

 

IAEA:n OSART-arviointi
OSART-arviointi (OSART, Operational Safety Review Team) on ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuden kannalta keskeisten ohjelmien ja toimenpiteiden arviointiprosessi. Arviointien tavoite on käyttöturvallisuuden parantaminen ja niissä arvioidaan turvallisuutta objektiivisesti IAEA:n turvallisuusstandardien perusteella sekä annetaan tarvittaessa parannussuosituksia.