Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

31 tammikuu 2020, 11:00

Fortum sign 3

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2020 KLO 11.00

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Eva Hamilton,
Essimari Kairisto,
Matti Lievonen,
Klaus-Dieter Maubach,
Anja McAlister
Veli-Matti Reinikkala ja
Philipp Rösler.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Teppo Paavola ja
Annette Stube.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Lievosta ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalaa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Fortumin hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2012. Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Fortumin hallituksen palkkiot ovat tänä aikana jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Yhtiön hallituksen laatiman palkitsemispolitiikan mukaan hallituksen palkkioiden tulisi olla kilpailukykyisellä kansainvälisellä markkinatasolla, jota osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee.

Nimitystoimikunta katsoo, että hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Markkinatason saavuttamiseksi on vuoden 2020 loppuun mennessä luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta. Koska Suomen valtion kannanmuodostus palkkioiden kehittämiseen on kesken, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään seuraavia palkkioita:

  • Puheenjohtaja: 77 200 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 75 000 euroa)
  • Varapuheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa (57 000) ja
  • Jäsen: 40 400 euroa vuodessa (40 000)
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa (57 000) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkio 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö, Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja jäseninä toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen. Matti Lievonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:
Kimmo Viertola, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 029 516 0026.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi