Fortumin näkemyksiä EU:n ilmastopolitiikan tulevaisuudesta

Green Deal

Uuden EU-komission odotetaan julkaisevan lähivuosina useita vihreän kehityksen ohjelmaan, European Green Dealiin, liittyviä lakiehdotuksia, jotka mahdollistavat ilmastoneutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä. Fortum pitää vihreän kehityksen  tiedonannossa 11.12.2019  listattuja aloitteita hyvinä ja kannattaa vahvasti EU:n pitkän tähtäimen ilmastoneutraaliustavoitetta. Uusien EU-instituutioiden tärkeimpänä tehtävänä tulee olla Euroopan saaminen Pariisin sopimuksen mukaiselle polulle.

Green Dealissä ei kuitenkaan ole kyse vain ilmastotavoitteista, vaan mittavasta Euroopan kasvustrategiasta, joka yhdistää kaikki EU-politiikan alueet ja  yhteiskunnan sektorit. Ohjelmassa on kyse muun muassa energiantuotannosta, kiertotaloudesta, ekosysteemeistä, biodiversiteetistä ja kestävän kehityksen varmistamisesta kaikissa EU-politiikoissa. Kannatamme tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja ilmastotoimien läpivientiä eurooppalaiseen yhteiskuntaan.

Fortumin 11.12.2019 julkaisema kannanotto sisältää näkemyksemme Green Dealistä ja erityisesti sen ilmastoon liittyvistä aloitteista. Fortumin mielestä Green Deal tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uudistaa EU:n ilmastopolitiikan tavoiteasetantaa ja työkaluja.

Lataa kannanottomme englanniksi

Kari Kankaanpää

Edunvalvontapäällikkö, yhteiskuntasuhteet Suomi
Puhelin: +358 50 453 2330
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com