Sijoittajauutinen

Fortum käynnistää 2020-2022 ansaintajakson osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

19 joulukuu 2019, 13:20

Fortum sign 6

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 19.12.2019 KLO 13.20

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöstön ja ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelman (Long-term Incentive -ohjelma, LTI) vuosien 2020-2022 ansaintajaksosta (LTI-jakso). Samassa yhteydessä hallitus päätti päivittää LTI-ohjelman ehtoja vuonna 2020 alkavista LTI-jaksoista lähtien ja tarkentaa suorituspalkkion epäämiseen ja takaisinperintään liittyviä ehtoja. LTI-jakso on osa yhtiön käynnissä olevaa LTI-ohjelmaa ja noudattaa muilta osin samoja periaatteita kuin edellinen LTI-jakso.

2020-2022 LTI-jakson suorituskriteerit ovat Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja sekä uutena kriteerinä energiatuotannon kokonaishiilidioksidipäästöt. 2020-2022 LTI-jakson suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023, jos suoritustavoitteet saavutetaan.

LTI-jakso koskee noin 140 henkilöä, mukaan lukien Fortumin johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päätti myös perustaa rajoitetun osakeohjelman (Restricted Share -ohjelma, RS) täydentämään LTI-ohjelmaa, sekä varata osakkeita 2020-2022 RS-jakson puitteissa mahdollisesti maksettavia palkkioita varten. RS-ohjelma noudattaa yleisen LTI-ohjelman pääehtoja sillä poikkeuksella, että allokoidut osakkeet toimitetaan kolmivuotisen RS-jakson jälkeen ilman erillisiä suorituskriteereitä edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu. RS-ohjelma on suunnattu hallituksen määrittelemiin erityistarkoituksiin, kuten henkilöstön sitouttamiseen. Jokaisen uuden RS-jakson käynnistäminen vaatii erillisen hallituksen päätöksen.

Palkkiona luovutettavien osakkeiden enimmäismäärän odotetaan olevan 2020-2022 LTI-jakson osalta korkeintaan 660 000 osaketta ja 2020-2022 RS-jakson osalta korkeintaan 60 000 osaketta.

LTI-ohjelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja arvon kestävää kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä varmistaa johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien yhdenmukaiset tavoitteet. Yhtiön kannustinohjelmat noudattavat valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.

Lisätietoja Fortumin kannustinohjelmista on luettavissa yhtiön palkka- ja palkkioselvityksestä, joka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.fortum.fi/hallinnointi.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Måns Holmberg, IR-päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518
Jari Laitinen, Vice President, Compensation and Benefits, puh. 040 660 2506