Verkkouutinen

Fortumin energiakatsaus: Kansallisesta kantaverkkosuunnittelusta kohti pohjoismaista alueellista suunnittelua

06 marraskuu 2019, 14:50

nordic-grids-1280x480

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 6.11.2019

Fortum on tänään julkaissut energiakatsauksen, joka käsittelee pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden toimintojen eroja ja harmonisointimahdollisuuksia. Katsaus perustuu Fortumin Pöyryltä tilaamaan raporttiin sekä Fortumin suosituksiin, jotka on muodostettu raportin tulosten pohjalta.

Raportti paljastaa, että yhteispohjoismaisesta sähkömarkkinasta huolimatta sen taustalla oleva infrastruktuuri on vahvasti kansallisessa ohjauksessa. Kantaverkkoyhtiöillä on erilaisia historiallisia ja toiminnallisia näkemyksiä. Investoinnit sähköverkkoihin tehdään ensisijaisesti kansallisten tarpeiden ja priorisointien perusteella. Jopa yhteisissä projekteissa, joissa kustannukset ja hyödyt arvioidaan pohjoismaisen menetelmän avulla, kansallinen etu ajaa usein yhteisen hyödyn ohi. Myös suhtautumisessa siirtoverkon pullonkauloihin ja niiden hallintaan on eroja eikä tasemarkkinoiden pelisääntöjä ole riittävästi harmonisoitu. Myöskään markkinatiedon läpinäkyvyys ei toteudu aukottomasti kantaverkkoyhtiöiden välillä.

Fortum uskoo, että hyvin toimiva sähkömarkkina ja sitä tukeva sähköverkko ovat avainasemassa, kun tavoittelemme ilmastoneutraaliutta energiamurroksen ja sähköistymisen kautta. Pohjoismaisella kantaverkkoyhteistyöllä on tässä merkittävä rooli, jotta saavutamme tavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaasti.

”Aidosti pohjoismaisena sähköyhtiönä olemme nähneet, kuinka merkittävää yhteiskunnallista hyötyä yhteisellä sähkömarkkinalla voidaan saavuttaa. Sähköverkkojen ja tasemarkkinoiden harmonisointia ja kantaverkkosuunnittelua on mahdollista tehostaa entisestään, jotta pohjoismainen sähkömarkkina saadaan toimivammaksi. Kantaverkkoyhtiöiden ja heitä ohjaavien poliittisten päätöksentekijöiden tulisi nyt tarttua tähän mahdollisuuteen ja lisätä yhteistyötä alueella”, sanoo Fortumin pohjoismaisesta sähkökaupasta ja tuotannonohjauksesta vastaava johtaja Simon-Erik Ollus.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Merja Paavola, VP, Public Affairs, Fortum, puh. +358 50 396 1161
Simon-Erik Ollus, VP, Trading and Asset Optimisation, Fortum, puh. +358 40 179 0166

Lue lisää:
Energiakatsaus englanniksi: https://www.fortum.com/sites/default/files/documents/fortum-energy-review-grid-planning-11-2019.pdf