Pörssitiedote

Fortumin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Vahva tulosparannus ja sopimus osake-enemmistön hankkimisesta Uniperissa

24 lokakuu 2019, 09:00

Fortum sign 4

FORTUM OYJ TAMMI–SYYSKUUN 2019 OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2019 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2019 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Heinä–syyskuu 2019

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 295 (230) miljoonaa euroa, +28 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 153 (96) miljoonaa euroa, +59 %
 • Liikevoitto oli 124 (91) miljoonaa euroa, +36 %
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 106 (12) miljoonaa euroa ja liittyi pääasiassa Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,05) euroa, josta -0,02 (-0,01) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,10 (-) euroa Uniperiin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 262 (133) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2019

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 213 (1 051) miljoonaa euroa, +15 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 793 (654) miljoonaa euroa, +21 %
 • Liikevoitto oli 666 (829) miljoonaa euroa, -20 %
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 678 (82) miljoonaa euroa ja liittyi pääasiassa Fortumin osuuteen Uniperin tuloksesta
 • Osakekohtainen tulos oli 1,27 (0,73) euroa, josta -0,11 (0,17) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,60 (-) euroa Uniperiin. Vuonna 2018 osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -osuuden myynnistä oli 0,09 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 753 (767) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa selvitettyjen futuurien muutoksesta ja saaduista osingoista

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Fortum ilmoitti 8.10.2019 sopineensa, että yhtiö hankkii Elliottin ja Knight Vinken yhteensä yli 20,5 %:n Uniper-omistukset, mikä nostaa Fortumin osakeomistuksen Uniperissa yli 70,5 %:iin. Järjestelyn toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää

Yhteenveto näkymistä

 •  Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2019 noin 80 % hintaan 33 euroa/MWh, vuodelle 2020 noin 70 % hintaan 33 euroa/MWh ja vuodelle 2021 noin 35 % hintaan 33 euroa/MWh
 •  Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Investointien odotetaan pienenevän vuonna 2020

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa 2018 Edelliset 12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 9,0
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,6 3,2

Tunnuslukuja

Milj. euroa III/19 III/18 I–III/19 I–III/18 2018 Edelliset 12 kk
Liikevaihto 1 060 971 3 894 3 643 5 242 5 493
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 295 230 1 213 1 051 1 523 1 685
Vertailukelpoinen liikevoitto 153 96 793 654 987 1 126
Liikevoitto 124 91 666 829 1 138 975
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 106 12 678 82 38 634
Tulos ennen tuloveroja 198 45 1 274 779 1 040 1 535
Tulos/osake, euroa 0,20 0,05 1,27 0,73 0,95 1,48
Liiketoiminnan rahavirta 262 133 1 753 767 804 1 790
Oma pääoma/osake, euroa 13,96 13,49 13,33
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 5 367 5 244 5 509

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Kolmannen neljänneksen kohokohta oli Generation-segmentin vertailukelpoisen liikevoiton kaksinkertaistuminen. Vesivoiman tuotantomäärät nousivat normaalille tasolleen vuoden takaiselta historiallisen alhaiselta tasolta. Ydinvoiman tuotantomäärät nousivat niinikään hyvälle tasolle. Selvästi alhaisemmista spot-hinnoista huolimatta pystyimme nostamaan saavutettua sähkönhintaamme onnistuneella suojauksella, mikä vahvisti tulosta entisestään. Consumer Solutions- ja Russia-segmenttien kehitys jatkui suotuisana ja tulokset paranivat selvästi. Valitettavasti City Solutions -segmentin tulos oli pettymys. Se johtui osittain monista haastavista ulkoisista tekijöistä, ja arvioimme erilaisia sisäisiä toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi.

Suotuisan kehityksen myötä sijoitetun pääoman tuottomme on nyt noussut 9 %:iin, eli lähelle pitkän aikavälin tavoitettamme, joka on vähintään 10 %. Myös Uniper-investointimme vaikutti tulokseen positiivisesti. Osuutemme Uniperin tuloksesta 12 viime kuukauden ajalta on jo 532 miljoonaa euroa. On kuitenkin hyvä muistaa, että Uniperin tulos voi mittavien trading-toimintojen vuoksi vaihdella voimakkaastikin.

Pian kolmannen neljänneksen päätyttyä ilmoitimme, että olemme sopineet hankkivamme yhteensä yli 20 %:n Uniper-omistukset Elliottilta ja Knight Vinkelta. Kun järjestely on saatu päätökseen, omistusosuutemme Uniperissa nousee yli 70 %:iin ja kokonaisinvestointimme yli 6 miljardiin euroon. Fortum noudattaa tässäkin järjestelyssä tarkkoja investointiperiaatteitaan, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen. Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä Venäjällä ja Yhdysvalloissa.Uskomme saavamme järjestelyn päätökseen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Fortumilla ja Uniperilla on yhdessä kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja menestyä, kasvaa ja johtaa Euroopan energiamurrosta. Yhtiöiden osaamiset täydentävät toisiaan erittäin hyvin, ja niiden käyttökate on yhteensä noin 3 miljardia euroa. Meillä on vahva asema edistää muutosta ja hyödyntää sen tuomat kasvumahdollisuudet. Tämä on ensisijainen tavoitteemme tästä eteenpäin.

Tavoitteemme on ollut sopia yhteisestä kehityssuunnasta Uniperin kanssa siitä lähtien, kun alun perin ilmoitimme Uniper-investoinnistamme noin kaksi vuotta sitten. Uskomme, että Uniperin omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion liiketoimintaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Olemme myös selvästi ilmaisseet, että edellytämme yhteistyön lisäämistä ja strategioiden yhtenäistämistä, ja että aikomuksemme on lisätä edustustamme Uniperin hallintoneuvostossa. Tämä koskee myös puheenjohtajuutta. Uniperin vastuuntuntoisena ja sitoutuneena omistajana olemme myös tarjonneet Uniperille ja sen työntekijöille sitoumuksia, jotka lisäävät ennakoitavuutta ja vakautta. Neuvottelemme parhaillaan Uniperin kanssa näihin asioihin liittyvistä järjestelyistä.

Ilmastopolitiikka on kehittynyt suotuisasti syksyn kuluessa. Uuden Euroopan komission ilmastopainotukset ja Green Deal -aloite ovat erittäin tervetulleita. Tuemme vahvasti tavoitetta hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä ja se antaa meille erinomaisen selkänojan jatkaa ”For a cleaner world” -strategiamme toteuttamista. Kannatamme edelleen myös päästökaupan laajentamista yhteiskunnan kaikille sektoreille. Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on tehokkain tapa vähentää päästöjä ja rakentaa hiilineutraalia Eurooppaa. On kuitenkin syytä muistaa, että Eurooppa ei voi yksin ratkaista ilmastohaastetta, sillä sen osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on vain 9 %. Siksi oli ilahduttavaa kuulla Venäjän päätöksestä ratifioida Pariisin ilmastosopimus syyskuussa. Tukea ilmastotyölle on saatava kaikkialta maailmasta, ja lopullisena tavoitteena on oltava mahdollisimman kattava maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu.”

Espoo, 23.10.2019

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus/webcast-lähetys:

Tiedotustilaisuus järjestetään 24.10.2019 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 817 103 10, PIN: 15441293 #.

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti julkaistaan tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2020:

Fortumin tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 julkaistaan 6.2.2020 noin klo 9.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2020:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2020 noin klo 9
 • tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 17.7.2020 noin klo 9
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2020 noin klo 9

Fortumin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on määrä pitää 17.3.2020. Mahdolliseen osinkoon liittyvät päivämäärät vuonna 2020 ovat seuraavat:

 • osingon irtoamispäivä 18.3.2020
 • osingon täsmäytyspäivä 19.3.2020
 • osingon maksupäivä 26.3.2020

Fortumin vuoden 2020 pääomamarkkinapäivä on määrä pitää 3.12.2020.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.