Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 päätökseen

02 lokakuu 2019, 10:52

Loviisan voimalaitos

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Kakkosyksikön lähes 26 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 13.9.2019 ja ykkösyksikön 20 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 27.9. Molemmille laitosyksiköille tehtiin ns. polttoaineenvaihtoseisokki, jolloin polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Kakkosyksikön polttoaineenvaihtoseisokin suunniteltu kesto ylittyi noin kahdeksalla vuorokaudella koska vuosihuolloissa korjattiin jäähdytysvesiputket kahteen neljästä hätädieselgeneraattorista, joissa oli havaittu vuotoja heinäkuussa toteutetussa määräaikaistestissä. Lisätarkastuksia ja koestuksia suoritettiin myös kahden muun generaattorin jäähdytysputkiston osalta, eikä niiden osalta tarvittu lisätoimenpiteitä.

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi molemmilla laitoksilla toteutettiin kunnossapitoon ja jatkuvaan parantamiseen liittyviä töitä, kuten primääriveden puhdistusjärjestelmän suodatuksen muutos. Muutos mahdollistaa aiempaa tehokkaamman primääripiirin epäpuhtauksien suodattamisen, jonka ansiosta muun muassa vuosihuoltojen aikaisten säteilyannosten odotetaan jatkossa edelleen pienenevän merkittävästi. Voimalaitoksella otettiin vuosihuolloissa käyttöön uusi suojarakennukseen menevä valokuituyhteys, joka tehostaa prosessijärjestelmien seurantaa ja nopeuttaa tiedonsiirtoa jatkossa.

Elokuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon osallistui 500 fortumlaisen lisäksi yhteensä noin 800 ulkopuolista työntekijää. Noin 90 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia.

Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Lisää aiheesta:
www.fortum.fi/loviisa

Loviisan voimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2018 oli 88,4 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,79 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2018 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. www.fortum.fi/loviisa