Lehdistötiedote

Fortum ja EKE-Rakennus hakevat Kirkkonummelta sijaintia suurelle datakeskukselle

09 lokakuu 2019, 12:45

Kaavamuutoshakemus Sundsbergin alue

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 9.10.2019

Fortum ja EKE-Rakennus Oy tekevät yhteistyötä luoden edellytyksiä suuren datakeskusinvestoinnin saamiseksi Kirkkonummelle. EKE-Rakennus hakee kaavamuutosta Kirkkonummen Sundsbergissä omistamalleen alueelle mahdollista datakeskusta varten. Alueen viitteellinen sijainti on esitetty karttaliitteessä.

Suuri datakeskus olisi Kirkkonummen kannalta merkittävä investointi, ja Fortum hyödyntäisi datakeskuksen jäähdytyksen tuottamat hukkalämmöt Kirkkonummen, Kauniaisten ja Espoon alueella toimivassa kaukolämpöverkossa.

"Datakeskusten hukkalämmöstä jää maailmanlaajuisesti hyödyntämättä 99 %. Sundbergin alueelle kaavaillusta datakeskuksesta voisimme ohjata hukkalämmöt kaukolämpöverkkoon lämmittämään alueen koteja. Tähtäämme juuri julkistetussa Espoo Clean Heat -projektissa hiilineutraaliin kaukolämpöön alueella 2020-luvun aikana, ja kivihiilen polttamisen lopettamiseen vuonna 2025. Suuren 100 MW:n datakeskuksen hukkalämmöillä voisimme tuottaa jopa 80 000 loppukäyttäjän tarvitseman lämmityksen ja korvata suuren määrän kivihiilikapasiteetistä. Samalla hukkalämpöjen hyötykäyttö parantaisi merkittävästi datakeskuksen ekologisuuttaa ja kustannuskilpailukykyä", Fortumin Generation-divisioonan strategiajohtaja Antti Kaikkonen sanoo.

"Datakeskustoimiala on yksi nopeimmin kasvavista energiaintensiivisistä toimialoista Pohjoismaissa. Hallitusohjelmassa kaavailtujen veromuutosten ja suunnitellun Koillisväylän kautta kulkevan Arctic Connect -tietoliikenneyhteyden johdosta Suomen kilpailukyky paranee, mutta kilpailu alalla on kovaa ja vaatii Suomelta nopeutta", Kaikkonen jatkaa.

"Vastaavissa datakeskushankkeissa puhutaan sadoista pysyvistä työpaikoista ja välillisten vaikutusten jälkeen tuhansista työpaikoista. Datakeskuksen rakentamisen aikana sekä toistuvissa modernisointi-investoinneissa työllistävä vaikutus on jopa tuhansia henkilöitä. Olemme hyvin iloisia, että EKE ja Fortum ovat aktiivisia koko Kirkkonummen tulevaisuuden kannalta merkittävässä asiassa", Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio sanoo.

EKE:llä on Sundsbergin alueella laajoja maa-alueita, jotka alustavasti täyttävät suurelle datakeskukselle asetettavat kunnallistekniset vaatimukset. Alueella on kaukolämpöverkon lisäksi hyvät yhteydet sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin. Alueen keskeinen sijainti pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisen lentokentän läheisyys luovat hyvät edellytykset muun muassa työvoiman saatavuudelle.

"Olemme tässä hankkeessa innokkaasti mukana, koska se tuo Kirkkonummelle uusia työpaikkoja. Se myös luo mahdollisuuksia saada alueelle sekä datakeskusta hyödyntäviä että sitä palvelevia uusia yrityksiä. Datakeskuksen hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämmössä on suuri askel kohti hiilineutraalia asumista ja haluamme olla mukana siinä työssä. Sundsbergin tontti on sijainniltaan ja yhteyksiltään hyvä ja niin iso, että ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon hyvällä suunnittelulla. Toiminta voi myös laajentua suurella tontilla tarpeen mukaan”, kertoo EKE-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Tea Ekengren-Saurén.

Kirkkonummen lisäksi Fortumilla on datakeskustontin suunnitteluvaraus Espoon Högnäsin (Hepokorven) alueelle ja kehitystyö käynnissä omistamallaan tontilla Inkoon voimalaitosalueella.

"Hankkeet eivät kilpaile keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan. Datakeskusinvestoijat tulevat aikanaan tekemään päätöksen mikä kohde sopii heidän tarpeisiin parhaiten. Meidän tehtävämme on kuunnella datakeskustoimijoiden tarpeita, joiden pohjalta voimme esisuunnitella heidän tarpeisiin mahdollisimman houkuttelevia projekteja", Kaikkonen sanoo.

Fortum Oyj
Viestintä

LIITE: Karttakuva kaavamuutoksesta Sundsbergin alueelle