Tuulivoima on edullinen ja puhdas energiantuotantomuoto

Tuulivoimalla tuotettiin viime vuonna Suomessa noin kymmenen prosenttia koko maan sähköntuotannosta, eli reilut 8000 gigawattituntia. Suomessa on hyvät olosuhteet tuulivoiman tuotannolle, joten luku voi kasvaa lähivuosina merkittävästi.

Kalax-tuulipuisto-fortum

Viime vuosien tekninen kehitys on nostanut tuulivoiman varteenotettavien tuotantomuotojen joukkoon. Mutta miten tuulivoima oikeastaan toimii?

Tuulivoima on tuulen eli ilman virtausten liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoimalan pyörivien lapojen liike-energia muutetaan voimalan sisällä olevalla generaattorilla sähkövirraksi.

Kaikin puolin kannattava tuulivoima

Tuulivoiman kiistatta parhaita puolia ovat sen ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus.

Tuotantotapana se ei tuota päästöjä ilmaan, maahan tai veteen. Tuuli on ilmainen ja ehtymätön luonnonvara. Tuulisähkön hinta laskee koko ajan tekniikan kehittyessä ja tuotantomäärien kasvaessa. Tuulivoimaloiden korkeutta on voitu kasvattaa, mikä tekee mahdolliseksi tuulivoiman rakentamisen aiemmin olosuhteiltaan kannattamattomille paikoille. Kun tuulimyllyn siivet sijaitsevat korkealla, ne ulottuvat voimakkaampiin tuulivirtauksiin, mikä tekee tuotannosta tehokkaampaa.

Tuulivoiman historia Suomessa

Ennen vuotta 2010 tuulivoimatuotanto oli Suomessa vaatimatonta ja hajanaista liiketoimintaa. Tuulimyllyt olivat pieniä eikä merkittävän kokoisia tuulivoimalaitoshankkeita juuri syntynyt. 2010-luvulla kuitenkin alkoi tapahtua, kun valtio alkoi tukea tuulivoimaa ekologisena energiamuotona julkisilla varoilla syöttötariffijärjestelmän kautta.

Tariffijärjestelmä toi markkinoille useampia toimijoita, ja rakennettavien voimalaitosten koko kasvoi. Potentiaaliahan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa riittää lähes rajattomasti tuulivoimatuotannon kasvattamiseen. Otollisia paikkoja rakentaa tuulivoimaloita ovat sellaiset alueet, joilla tuulisuus on hyvä ja vahva sähkönsiirtoverkko on lähellä. Usein tällaisia paikkoja löytyy rannikoiden läheisyydestä.

Teknologian kehittyessä tuulivoimasta on tullut viime aikoina markkinaehtoisesti kannattavaa, minkä vuoksi tukijärjestelmälle ei ole Suomessa tällä hetkellä enää tarvetta.

Tuulivoima on tärkeä osa tuotantomuotopalapeliä

Tuulivoimalla tuotettu sähkö istuu Suomen kokonaistuotantoon erinomaisesti. Tuulivoima on hiilidioksidipäästötön energiantuotantotapa, joten sen määrän lisääntyminen vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön kulutusta. Tuulivoima onkin tärkeä osa tulevaisuuden sähköjärjestelmää ja oivallinen väline ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomi pyrkii nostamaan uusiutuvan energian osuuden energiankulutuksesta 50 prosenttiin 2020-luvun aikana, ja tuulivoiman yleistyminen edistää tätä tavoitetta suuresti.

Tuulivoimalan ympäristövaikutukset ovat tutkitusti vähäiset

  • Puheäänikin kuuluu kovemmin: tuulimyllyn aiheuttama melu pihapiirissä ei saa ylittää 40 desibeliä.
  • Turbiinin roottori pyörii noin 10 kertaa minuutissa. Mitä suurempi roottori, sitä rauhallisemmin se pyörii.
  • Tutkimusten mukaan linnut osaavat välttää tuulimyllyjä. Tuulivoimalaitosten ei ole havaittu vaikuttavan kielteisesti lintujen pesimiseen.
  • Tuulivoima ei vaikuta ympäristön kasvillisuuteen.
  • Kun aurinko paistaa myllyn takaa, liikkuu siipi sen edestä aiheuttaen valovälkettä. Välkkeen synnyttämää valomelua saa aiheutua maksimissaan 8 tuntia vuodessa.

Tuulivoimalan ympäristövaikutukset ovat tutkitusti vähäiset