Taimen palannut Imatran Suodosvesipuroon

Virtaavaa vettä

Olemme saaneet puhdistettua Imatran voimalaitoksen padon peruskorjauksen yhteydessä liettyneen Voimanpuron eli Suodosvesipuron. Pääosin keväällä 2019 tehty kunnostustyö on onnistunut erinomaisen hyvin. Veden laatu on palannut normaaliksi ja sen happamuus on nyt samalla tasolla kuin Vuoksen vesistössä virtaavan veden.

Taimen palannut puroon

Veden laadun normalisoitumisen jälkeen on purossa jälleen havaittu taimenia. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee purossa koekalastuksia syyskuun aikana. Silloin saadaan tarkempaa tietoa kalojen määrästä, iästä ja koosta. Myös puron pohjaeläimistö kartoitetaan syksyn aikana.

Liettymä karkotti taimenen syksyllä 2018

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen syksyllä 2018 tekemässä koekalastuksessa todettiin taimenen hävinneen Imatran vesivoimalaitoksen itäisen reunamuurin takana sijaitsevasta Suodosvesipurosta. Syyksi epäiltiin patotyömaalta puroon kulkeutunutta porauspölyä, joka oli liettynyt puron yläosaan. Liettymäalueella veden emäksisyys oli korkeampi kuin muualla purossa.

Fortumin ennallistamissuunnitelma toteutui odotetusti

Fortumin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tekemän ennallistamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet; puron puhdistaminen liettymästä, soran lisääminen puron pohjaan ja purouoman muotoilu veden luonnonmukaisen virtaaman aikaansaamiseksi ovat houkutelleet taimenen takaisin puroon.

"Tarkastimme puron kunnon yhdessä ELY-keskuksen kanssa ja totesimme, että kunnostustyö on tehty suunnitelmien mukaan ja lopputulos on onnistunut", ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista toteaa.