Lehdistötiedote

Vähäsateinen heinäkuu näkyy järvien vedenkorkeuksissa Oulujoen vesistöalueella

06 elokuu 2019, 15:33

Oulujoki 0143 HiRes

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 06.08.2019

Kulunut heinäkuu ja elokuun alku ovat olleet yleisesti vähäsateisia. Vähäisten sateiden takia heinäkuun tulovirtaamat ovat jääneet pieniksi ja lisäksi haihdunta on ollut suurta.

Oulujoen vesistöalueella pääsääntöisesti säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskeneet heinäkuussa. Oulujärven pinta on koko kesän pysynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa matalammalla. Oulujärvelle kesäkauden virkistyskäytön mukaan määritelty vedenpinnan tavoitekorkeus on vähintään NN+ 122,50 metriä elokuun loppuun saakka. Vedenpinta on nyt 1 senttimetriä tämän rajan yläpuolella. Tämä tavoiteraja tullaan todennäköisesti alittamaan lähipäivinä.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenpinnat ovat laskeneet muutaman senttimetrin päähän kesäajan tavoitekorkeuksien alarajoista, ja tavoitekorkeudet saatetaan alittaa lähiviikkoina. Vuokkijärvi todennäköisesti tulee pysymään virkistyskäytön tavoitetason yläpuolella. Sotkamon reitillä Kiimasjärven ja Ontojärven vedenpinnat ovat tavoitekorkeuksissaan.

Vesivoima on tärkeää säätövoimaa, ja vesivoimatuotantoa on tarvittu sähköjärjestelmän toiminnan varmistamiseen myös heinäkuussa, mikä on näkynyt hetkellisesti suurempina juoksutuksina.

Vedenpinnan tavoitekorkeudet eivät ole ehdottomia säännöstelyrajoja, tavoitekorkeudet on asetettu virkistyskäyttöä ajatellen. Tavanomaisina vesivuosina tavoitekorkeudet saavutetaan hyvin ja kuivinakin vuosina ne ohjaavat juoksutusten suunnittelua niin, että vesi nousee ainakin lähelle tavoitetta.

Montan voimalaitoksen 2. koneiston peruskorjaus

Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Montan voimalaitoksella. Laitoksen 1- ja 3-koneistot on vastaavasti peruskunnostettu vuosina 2010-2011. Nyt tehtävän modernisoinnin ansiosta laitoksesta saadaan noin 3,6GWh lisää CO2-päästötöntä energiaa vuodessa, mikä vastaa lähes 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Montan 2. koneiston peruskorjaus aloitettiin toukokuussa 2019 ja seisokin arvioidaan kestävän syyskuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.  

Ämmän voimalaitoksen koneiston huoltotyöt

Ämmän voimalaitoksella on suunnitteilla koneiston määräaikaistarkastuksen ja huoltotöiden takia seisokki, joka vaikuttaa juoksutuksiin Ämmästä ja Niippaan padolta syyskuun alusta lokakuun puoleen väliin. Vesitilanteesta riippuen seisokki voi vaikuttaa myös Kiantajärven ja Vuokkijärven vedenpintoihin. Syyskuun alkupuolella Kiantajärven vedenpinta voi seisokin takia olla jonkin verran tavanomaista alempana, Vuokkijärven pinta taas hiukan tavanomaista ylempänä. Lokakuussa Kiantajärven vedenpinta voi olla jonkin verran tavanomaista ylempänä ja Vuokkijärven vedenpinta tavanomaista alempana.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Mikael Heikkilä, Säännöstely, Fortum puh. 050 45 32 857, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com