Lehdistötiedote

Montan kalojen ylisiirtolaite tosi toimiin - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi merilohien ja taimenien ylisiirtoluvan Oulujoen vesistöalueelle

12 elokuu 2019, 14:48

Monta 1500

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.8.2019

Fortumin Montan voimalaitoksen alakanavaan elokuussa 2017 valmistuneen kalojen ylisiirtolaitteen käyttö alkaa tänä kesänä huomenna tiistaina. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi laitetta käyttävälle Montan Lohi Oy:lle luvan siirtää Montan ylisiirtolaitteella kiinniotettuja merilohia ja taimenia Oulujoen sivujokiin Utosjokeen ja Kutujokeen. Ylisiirtolupa on voimassa vuoden 2019 ajan.

Joulukuussa 2017 kaikki ylisiirrot Pohjois-Suomessa keskeytettiin kalaterveystilanteen vuoksi, kun IHN-tautia todettiin kahdessa merialueella sijaitsevassa kalanviljelylaitoksessa. Vuonna 2018 Ruokavirasto toteutti laajat tutkimukset kasvatukseen otetuista ja pyydetyistä luonnonvaraisista kaloista eikä niistä todettu IHN-virusta. Kalatautien varalta ylisiirtoluvassa on kuitenkin tiukat ehdot siirtojen turvallisesta toteuttamisesta. Edellytyksenä on muun muassa, että eläinlääkärin tulee tarkastaa kaikki ylisiirrettävät kalat.

Talven ja kevään aikana ylisiirtolaitteeseen tehtiin tarvittavia muutostöitä, jotta viime syksynä tapahtunut kalojen karkaaminen saataisiin estettyä. Muutostöiden valmistuttua kesäkuussa laitetta on käytetty sen teknisen toimivuuden testaamiseksi. Muutostyöt toteutettiin yhdessä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa.

"Montan kalojen ylisiirtolaite on nyt toimintakunnossa. Viime kauden kokemuksia on pystytty hyödyntämään ja viime vuoden tulosten perusteella odotamme kalojen löytävän tänäkin vuonna hyvin laitteeseen", Ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista toteaa.

Montan ylisiirtolaitteen käytön avulla kerätään arvokasta tietoa vaelluskalojen liikkumisesta rakennetuissa vesistöissä. Tietoa hyödynnetään laitteen rakenteen ja säätöjen kehittämisessä eri yhteistyötahojen kanssa. Montasta saatavaa oppia voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien ylisiirtolaitteiden rakentamisessa muihin vesivoimantuotantoon valjastettuihin vesistöihin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358401623901
Jyrki Oikarinen, Toimitusjohtaja, Montan Lohi Oy, +358440365368