Miten sään ääri-ilmiöt vaikuttavat sähköntuotantoon?

26 heinäkuu 2019, 17:02

Loviisan voimalaitos

Tulevana viikonloppuna usealla suomalaisella paikkakunnalla saatetaan rikkoa lämpöennätyksiä. Vastaavilla helleaalloilla voi olla myös yllättäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia.  Esimerkiksi Ranskassa suljettiin tällä viikolla kaksi ydinvoimalaitosyksikköä korkean veden lämpötilan vuoksi. Suomessa tällaisia toimenpiteitä ei ole tänä kesänä tarvinnut tehdä.

Heinäkuun 2018 loppupuolella Loviisan voimalaitoksellakin jouduttiin rajoittamaan tuotantoa kun Loviisanlahdelta vyöryi pohjoistuulen johdosta pitkän hellejakson lämmittämä suuri vesimassa voimalaitoksen edustalle ja meriveden lämpötila kohosi äkillisesti.

Tuolloin voimalaitoksen molempien yksiköiden tehoa laskettiin muutamia tunteja päivässä noin parin viikon ajan, jotta voimalaitoksen uloslaskettava jäähdytysvesi ei ylittäisi ympäristöluvassa määriteltyä ylärajaa. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat harvinaisia, mutta eivät täysin ennen kokemattomia. Vastaava tilanne koettiin edellisen kerran Loviisan voimalaitoksella kahdeksaa vuotta aikaisemmin heinäkuussa 2010.

Mistä tässä oikein on kyse? Suomessa jokaisella voimalaitoksella, riippumatta tuotantomuodosta, on ympäristölupa. Ympäristölupa sisältää myös paikallisen vesiluvan, jossa on määritelty muun muassa uloslaskettavan jäähdytysveden lämpötilaraja. Meriveden lämpötilalla on merkitystä, koska voimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen, sillä laitoksen läpi kulkiessaan jäähdytysvesi lämpenee noin 10 astetta.

Suomessa ydinvoimalaitokset sijaitsevat rannikolla ja meren suuren vesimassan ansiosta veden lämpötilan muutokset tai vaikutukset tuotantoon eivät yleensä ole merkittäviä. Meriveden lämpötila vaikuttaa sähköntuotannon hyötysuhteeseen ja maksimitehoon. Tuotantohistorian perusteella voimme todeta, että tuotannon vaihtelu kesä- ja talvikausina on meriveden lämpötilan vaikutuksesta muutamia megawatteja.

Jatkuva ympäristöseuranta mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuvissa olosuhteissa

Loviisan voimalaitokselle tulevan meriveden lämpötila on kesällä yleensä alle 20 astetta. Hetkellisesti ulkolämpötilan tai tuulen vaikutuksesta lämpötila voi nousta yli 20 asteen. Tällä hetkellä meriveden lämpötila on 20 astetta.

Tämän hetkisten sääennusteiden perusteella ei ole näköpiirissä, että Loviisassa jouduttaisiin tekemään meriveden lämpötilasta johtuvia toimenpiteitä.

Seuraamme Loviisan voimalaitoksella säännöllisesti muun muassa meriveden lämpötilaa sekä sisäänotettavan jäähdytysveden että uloslaskettavan veden osalta. Voimalaitoksen vesiluvan maksimiyläraja uloslaskettavalle vedelle on 34 astetta. Mikäli uloslaskettavan veden lämpötila nousee 32 asteeseen aloitamme tehostetun seurannan sekä tarvittavat toimenpiteet, kuten esimerkiksi tuotannon tehonalennuksen, jolla varmistetaan, että voimalaitos pysyy paikallisen vesiluvan sille asettamissa rajoissa.

Ydinvoima suomalaisessa sähköjärjestelmässä

Hiilidioksidipäästöttömänä tuotantomuotona ydinvoimalla on merkittävä rooli puhtaan sähkön tuottajana. Suomessa ydinvoimalla tuotetaan tälläkin hetkellä reilut 30 % kotimaisesta sähköntuotannosta (lähde: Sähköjärjestelmän tila, Fingrid).  Loviisan voimalaitoksen osuus on tästä noin 11 %.

Viestintäpäällikkö, Ydinvoima

Puhelin: 040 147 8752
pia [piste] fast [ät] fortum [piste] com