Pörssitiedote

Fortumin 2019 puolivuosikatsaus - Parempi tulos kaikissa liiketoimintasegmenteissä, vahva rahavirta

19 heinäkuu 2019, 09:00

fortum-flag-web

FORTUM OYJ TAMMI–KESÄKUUN 2019 PUOLIVUOSIKATSAUS 19.7.2019 KLO 9.00

Tiedoteluokka: puolivuosikatsaus

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2019 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Huhti–kesäkuu 2019

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 372 (282) miljoonaa euroa, +32 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 232 (153) miljoonaa euroa, +52 %
 • Liikevoitto oli 184 (256) miljoonaa euroa, -28 %
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 461 (24) miljoonaa euroa, josta suurin osa tuli Fortumin osuudesta Uniperin tuloksesta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,69 (0,24) euroa, josta -0,05 (0,11) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,45 (-) Uniperiin. Vuonna 2018 osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -osuuden myynnistä oli 0,09 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, yhteensä 740 (361) miljoonaa euroa, ja liittyi pääasiassa saatuihin osinkoihin (229 milj. euroa) sekä selvitettyjen futuurien muutokseen
 • Uniper-investoinnin hankintamenolaskelma saatettiin päätökseen

Tammi–kesäkuu 2019

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 918 (820) miljoonaa euroa, +12 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 640 (558) miljoonaa euroa, +15 %
 • Liikevoitto oli 542 (738) miljoonaa euroa, -27 %
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 572 (70) miljoonaa euroa, josta suurin osa tuli Fortumin osuudesta Uniperin tuloksesta
 • Osakekohtainen tulos oli 1,07 (0,68) euroa, josta -0,09 (0,18) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja 0,50 (-) Uniperiin. Vuonna 2018 osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -osuuden myynnistä oli 0,09 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, yhteensä 1 491 (634) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa selvitettyjen futuurien muutoksesta ja saaduista osingoista

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2019 noin 80 % hintaan 33 euroa/MWh, ja vuodeksi 2020 noin 60 % hintaan 31 euroa/MWh
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Investointien odotetaan pienenevän vuonna 2020

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa 2018 Edelliset 12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 8,4
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,6 3,3

Tunnuslukuja

Milj. euroa II/19 II/18 I–II/19 I–II/18 2018 Edelliset 12 kk
Liikevaihto 1 144 1 087 2 834 2 672 5 242 5 404
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 372 282 918 820 1 523 1 621
Vertailukelpoinen liikevoitto 232 153 640 558 987 1 069
Liikevoitto 184 256 542 738 1 138 942
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 461 24 572 70 38 540
Tulos ennen tuloveroja 652 241 1 076 734 1 040 1 382
Tulos/osake, euroa 0,69 0,24 1,07 0,68 0,95 1,34
Liiketoiminnan rahavirta 740 361 1 491 634 804 1 661
Oma pääoma/osake, euroa 13,93 13,34 13,33
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 5 422 5 271 5 509

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Vuoden 2019 toinen neljännes oli hyvä Fortumille. Kaikkien liiketoimintasegmenttien tulos parani, rahavirta oli vahva ja keskityimme vahvistamaan tasetta edelleen. Saavutetun sähkön hinnan nousu ja vesi- ja ydinvoiman tuotantomäärien kasvu olivat Generation-segmentin tulosparannuksen tärkeimmät tekijät. Russia-segmentin tulosta puolestaan kasvattivat sähkön myyntikatteiden ja kapasiteettimaksujen nousu. Kasvua tukivat vertailukautta pienemmät luottotappiovaraukset.

Useimmilla lämmöntuotantoalueilla sää oli normaalia lämpimämpi, ei kuitenkaan aivan niin lämmin kuin viime vuonna. Vaikka City Solutions -segmentin tulos oli kausiluonteisesti tappiollinen, tulosta kohensivat kasvanut lämmön myynti ja suotuisat sähkön hinnat sekä kierrätys- ja jätehuoltoliiketoiminnan parempi tulos. Consumer Solutions kasvatti tulostaan selvästi jo toisena vuosineljänneksenä peräkkäin heikon viime vuoden jälkeen. Noin puolet parannuksesta oli myyntikatteiden nousun ansiota ja loput tilapäisluonteista.

Toisella vuosineljänneksellä Fortum sai ensimmäistä kertaa osinkoa Uniperilta. 165 miljoonan euron osinko vaikutti huomattavasti Fortumin kassavirtaan ja 399 miljoonan euron osuus Uniperin tuloksesta paransi selvästi Fortumin nettotulosta ja kasvatti osakekohtaista tulosta 0,45 euroa.

Olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että Fortum ja Uniper voivat yhdessä johtaa Euroopan energiajärjestelmän muutosta. Työskentelemällä yhdessä pystymme paremmin vastaamaan energia-alan keskeisimpään haasteeseen, eli varmistamaan vähäpäästöisen ja kohtuuhintaisen energian saatavuuden toimitusvarmuudesta tinkimättä. Kevään aikana Uniperin kanssa käymämme keskustelut vahvistivat näkemystämme entisestään. Uniperin yhtiökokousta ympäröineen kohun jälkeen olemme tavanneet Uniperin työntekijöiden edustajia, johtoryhmän uudet jäsenet sekä hallintoneuvoston. Olen tyytyväinen, että olemme nyt sopineet jatkavamme keskusteluja.

Suomen uusi hallitus esitteli tavoitteensa kesäkuussa ja olen erityisen iloinen siitä, että ohjelmassaan hallitus ilmoittaa sitoutuneensa kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Ohjelma sisältää useita verotukseen liittyviä ehdotuksia, joilla tuetaan päästöjen vähentämistä ja sähköistämistä, mutta myös uusia polttoaineveroja, jotka ovat päällekkäisiä EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa. Kuten Ruotsissa, myös Suomessa hallitus ehdottaa jätteenpolttoveron käyttöönottoa. Näkemyksemme mukaan tällainen vero olisi tehoton, eikä sillä olisi kierrätystä ja uudelleen käyttöä lisäävää vaikutusta. Onkin erittäin tärkeää, että veron ulkopuolelle jätetään lajittelussa poistettavat, hyötykäyttöön kelpaamattomat jakeet ja vaaralliset jätteet.”

Espoo, 18.7.2019

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään 19.7.2019 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 981 710 310, PIN: 90793343#.

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383 

Tapahtumakalenteri 2019:

Tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus 24.10.2019 noin klo 9.00.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Puolivuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.