Fortum jatkaa koetoimintaa ja testaa kierrätyssuolatuotteen valmistamista Porin tuhkajalostamolla

04 heinäkuu 2019, 14:33

Fortum on tehnyt Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle ilmoituksen koetoiminnan seuraavan vaiheen käynnistämisestä Porin tuhkajalostamolla.

Koetoiminnan ensimmäisessä vaiheessa Fortum on suorittanut tuhkajalostamolla koetoimintaa, jossa testattiin niin kutsuttua suljetun kierron menetelmää. Menetelmän avulla tuhkasta liukeneva suola otetaan talteen sen sijaan, että se johdettaisiin vesienkäsittelyprosessin jälkeen mereen. 

Seuraavan vaiheen koetoiminnan tavoitteena on, että laitoksessa pystyttäisiin tuottamaan talteen otettavasta suolasta kierrätyssuolatuotetta, joka soveltuu sekä liukkaudentorjuntaan että sorateiden pölynsidontaan.

Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksen mukaan laitoksella on mahdollista aloittaa myös varsinainen ympäristöluvan mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Varsinaisen toiminnan aloittamisesta tullaan tiedottamaan erikseen. Fortum jatkaa koetoimintaa laitoksella normaalin ympäristöluvan mukaisen toiminnan rinnalla heinäkuun 2020 loppuun saakka.

Lisätietoja:
Kalle Saarimaa, Kierrätys- ja jäteratkaisut liiketoiminnan johtaja, tel. 041 503 1337