Lehdistötiedote

Oulujoen venereitin kunnostus Oulun ja Muhoksen välillä käynnistyy

07 kesäkuu 2019, 09:01

Montta3 1750 1000

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 07.06.2019
 

Osana Oulujoen monimuotoisuushanketta (OUMO) kaikuluodataan venereitti Oulun ja Muhoksen välillä Oulujoella. Samalla siirretään lateraaliviitat oikeille paikoilleen ja seitsemän puuttuvaa viittaa korvataan uusilla. Venereitin kunnostus sai tänä vuonna OUMO-hanke -hankerahoitusta. Venereitti kaikuluodattiin edellisen kerran 1990-luvulla.

Kaikuluotauksen avulla pyritään parantamaan vesialueen liikenneturvallisuutta. Liettyminen ja muutokset Oulunjoen pohjasedimentissä muuttuvat muutaman vuoden aikajaksoilla merkittävästi. Siksi merkityn venereitin tarkistaminen on tärkeä keino, jolla pyritään vähentämään törmäystilanteita pohjakiviin ja matalikkoihin. Luotauksen tulosten perusteella venereitin merkkipoijut asetettiin oikeille kohdille joessa. Samalla korjattiin mahdollisesti rikkoutuneet reittimerkit. Viittojen siirrot ja kunnostukset tehtiin kesäkuun alussa. Työn suoritti Alltime Oy.

Kaikuluotaus voi paljastaa myös tarvetta pienimuotoiselle ruoppaukselle veneliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Ruoppausta tarvitaan ehkä myös siinä tapauksessa, että ajatus matkustajaliikenteen aloittamisesta pienillä matkustaja-aluksilla Oulun ja Muhoksen välillä herätetään henkiin Oulujoella. Tavoitteena oli myös kaikuluodata Muhosjokea, mutta joen vedenkorkeus oli liian matala luotaukseen käytetylle veneelle.  

"Oulun ja Muhoksen välisen venereitin kunnostus OUMO-hankerahoituksella edistää Oulujoen virkistyskäyttöä, kalastusmatkailua ja alueen matkailutoimintaa. Luotaushankkeen rahoituksesta vastaavat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Fortum ja Muhoksen kunta", ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista kertoo. 

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 040 1623 901

Asko Lampinen, Elinvoimakuraattori, Muhoksen kunta, puh. 044 4970 006