Lehdistötiedote

Fortum kunnostaa kalojen poikastuotantoalueita Miesjoessa Paltamossa

27 kesäkuu 2019, 08:33

Virtapaikan kunnostus

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 27.06.2019

Fortum jatkaa viime kesänä aloittamiaan kalataloudelliseen toimenpidevelvoitteeseen syntyneiden vajeiden paikkaamista kunnostamalla poikastuotantoalueita Paltamon Miesjoella. Miesjoen kunnostuksilla paikataan Oulujärven Paltaselälle syntyneitä siikavajeita. Osaksi kunnostuksiin käytetään resursseja myös Hyrynsalmen reitin järvitaimenen ja siian istutusvajeista. Kunnostustyöt toteutetaan kesä-heinäkuun vaihteessa 2019.

Kainuun kalatalouskeskuksen koordinoimat kunnostukset toteutetaan yhdessä Paltamon II osakaskunnan ja paikallisten yrittäjien kanssa.

Kutusoraa lisätään useaan virtakohtaan

Kunnostuksen suunnittelua varten Miesjoessa tehtiin maastotutkimuksia syksyllä 2018. Niissä todettiin, että kutusoraa on joen useassa kohdassa liian vähän. Nyt tehtävän kunnostuksen tarkoituksena on lisätä kutusoraa etenkin koskien niska-alueille. Näin saadaan luotua lisää taimenen lisääntymisalueita jokeen. Kunnostustoimenpiteet keskitetään Miesjoen ala- ja keskijuoksulle, välille Oulujärvi-Puikkokoski.

Miesjoessa tehtiin syksyllä 2018 myös koekalastuksia. Saaliiksi saatiin kohtalaisen paljon eri-ikäistä taimenta. Kalojen koko vaihteli 55 - 185 mm välillä. Joessa ei ole tehty pienpoikas- tai mätirasiaistutuksia vuosina 2016 ja 2017, joten koekalastuksen tulokset kertovat, että Miesjoessa on kehittynyt luonnossa lisääntyvä taimenkanta.

Kunnostushanke Fortumille uusi tapa hoitaa toimenpidevelvoitteita

"Miesjoen kaltaiset kunnostushankkeet ovat Fortumille uusi tapa hoitaa kalataloudellista toimenpidevelvoitetta. Aikaisemmin emme ole tehneet tällaisia syntyneiden vajeiden paikkaamiseen liittyviä kunnostuksia", ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista kertoo.

Siikaistutukset ovat kärsineet vuosien ajan istutuspoikasten toimitusvaikeuksista. Tästä syystä siikavelvoitteisiin on syntynyt suuri vaje. Miesjoen kunnostushankkeen kustannusarvio on noin 25 000 euroa.

Fortum on viime vuonna kunnostanut vaelluskaloille lisääntymisalueita myös Varis- ja Kongasjokeen sekä tehnyt kunnostustarveselvityksiä Oulujärveen laskevissa joissa.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358401623901

Lisää aiheesta:
Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen ja Montan Lohen toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen ovat Miesjoella 2.7.2019 kello 10 seuraamassa kunnostustöiden edistymistä. Medioiden edustajat ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoja tutustumiskäynnistä saa Katri Hämäläiseltä.