Paikallistiedote

Fortum aloittaa selvitykset Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentamisesta

17 kesäkuu 2019, 11:00

green-nature-932150656

Fortum aloittaa selvitystyön Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan teollisuusjätekeskuksen toiminnan laajentamisesta lähivuosina.

Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen vastaanottokapasiteetti on tällä hetkellä 70 000 tonnia materiaalia vuodessa. Fortumin arvioiden mukaan kapasiteetti ei riitä vastaamaan kasvavan kierrätystoiminnan tarpeisiin materiaalimäärien lisääntyessä.

”Kiertotalouden edistäminen lisää erityisesti vastaanotettavien tavanomaisten jätteiden välivarastointi- ja käsittelytarvetta sekä määrää. Jätteitä toimitetaan entistä enemmän keskuksesta edelleen maanrakentamiseen, energiantuotantoon, kierrätykseen ja muuhun hyötykäyttöön”, kertoo Kuopion teollisuusjätekeskuksesta Fortumilla vastaava Tuomas Vuolle.

Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen alue laajenisi suunnitelmien mukaan 8 hehtaaria asemakaavassa jätteenkäsittelytoiminnoille varatulle alueelle.

Fortum aloitti ympäristövaikutusten arviointityön toukokuussa. Tuleva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käsittää vaihtoehdot, joissa keskuksen vastaanottokapasiteettia laajennettaisiin enimmillään 150 000 tai 300 000 tonniin vuodessa.

Keskuksen nykyisiin käsittelymenetelmiin ei suunnitella merkittäviä muutoksia.

Keskuksessa nykyisin käsiteltävien teollisuusjätteiden, niiden sivutuotteiden sekä pilaantuneiden maiden lisäksi keskuksessa käsiteltäisiin laajennuksen myötä enemmän kierrätykseen ja hyötykäyttöön kelpaavia jätteitä.

Suunnitellun laajennuksen vaikutukset ympäristöön käsitellään tarkasti tulevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Toiminnan luonteesta johtuen esimerkiksi vesistövaikutusten arvioidaan jäävän hyvin pieniksi.

Fortumin tiedottaa hankkeesta aktiivisesti lähialueen asukkaille. Osana ympäristövaikutusten arviointia järjestetään myös kuulemistilaisuuksia hankkeen edetessä. Ensimmäinen hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esittelevä yleisötilaisuus järjestetään Siilinjärven Kunnonpaikassa torstaina 27.6.2019 kello 18.00.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Tuomas Vuolle, yksikön päällikkö, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta,
puh. +358 50 359 4940