Lehdistötiedote

Kalanpoikasten massiivinen istuttaminen käynnistymässä taas Oulu- ja Muhosjoella

21 toukokuu 2019, 08:24

Oulujoki 0143 HiRes

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 21.05.2019
 

Merilohen ja -taimenen istutukset ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitoksella. Kalojen vapautus aloitettiin, kun jokiveden lämpötila nousi 8 asteeseen. Istutukset saatetaan päätökseen ennen kuin veden lämpötila ylittää 12 astetta. Vapautukset ovat osa Fortumin voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden hoitoa. Voimassa oleva Oulujoen ja merialueen istutussuunnitelma perustuu merialueen kalastusyhteisöjen kanssa sovittuihin istutusmääriin.

Kalanpoikasten vapauttaminen Oulujokeen tapahtuu kolmatta vuotta lähes kokonaan Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta. Muutoksen myötä kalojen vapauttamista on pystytty viivästyttämään, jotta veden lämpötila vastaa aiempaa paremmin luonnon poikasten vaelluslämpötilaa. Jokeen vapauttamisella halutaan varmistaa poikasten parempi kotoutuminen Oulujokeen, jolloin niiden odotetaan merivaelluksen jälkeen palaavan Oulujokeen kutemaan.

Jatkossa vapautettavia kaloja seurataan Oulujoella uudella PIT-mikrosirutekniikkaan pohjautuvalla järjestelmällä, jonka kehityksestä vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Tavoitteena on luoda järjestelmästä uusi ja kattava työkalu erityisesti lohikalojen istutusten tuloksellisuuden seurantaan.  Järjestelmä perustuu seuranta-antenneihin, joiden läpi uidessaan tai kulkiessaan kalaan asennettu yksilöllinen PIT-merkki tulee havainnoitua. Tänä vuonna Montasta vapautetuista kaloista PIT-merkittiin 2000 kappaleen pilottierä lohenpoikasia. Tulevina vuosina määrät moninkertaistuvat.

Mikrosirujen seurantaverkosto rakennetaan kattamaan istutuskalojen koko elinkierto kalanviljelylaitokselta merialueen kautta Oulujokeen.  Jokialueella seuranta-antenneja tulee mm. Montan kalanviljelylaitoksen istutuskanavaan, Merikosken voimalaitoksen alakanavaan ja kalatiehen sekä Montan kiinniottolaitteeseen. Merialueella saaliiksi päätyneitä kaloja pyritään puolestaan seuraamaan kalastajille annettavilla PIT-lukijoilla ja mahdollisesti kalatukkuihin asennettavilla antenneilla.

Järjestelmä rakennetaan vuosina 2019-2023 osana rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitoon keskittyvää Sateenvarjo III-hanketta, jota rahoittaa Fortumin ohella useat muut voimayhtiöt ja Luonnonvarakeskus. Oulujoelle kehittävä järjestelmä laajennetaan myöhemmässä vaiheessa myös muihin jokiin, kuten Iijokeen.

Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle istutetaan tänä vuonna yhteensä 200 000 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Tämän lisäksi Oulujokeen istutetaan 2600 kiloa ongintakokoista kirjolohta ja 1325 kiloa yli 40 senttimetristä järvitaimenta sekä 2700 kuhaa ja 6000 harjusta. Muhosjokeen istutetaan 3500 harjusta.

Kalatalousvelvoitteiden lisäksi on Oulujoen moninaiskäyttöhankkeen (OUMO) puitteissa istutettu vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen.

"Oulujoen ja Oulun edustan merialueen istutussuunnitelma perustuu Fortumin vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin, joista on sovittu merialueen kalastusyhteisöjen kanssa. Muutokset eivät ole saaneet lainvoimaa, mutta sopimusten mukaisia uusia istutusmääriä on kuitenkin jo voitu toteuttaa", ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen Fortumista kertoo.  

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, puhelinnumero +358 401623901

PIT-seurantajärjestelmän osalta: Panu Orell, tutkija, Luonnonvarakeskus, +358 295328757