Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee materiaalikierrätyskeskusta Tampereen Tarastenjärvelle

11 huhtikuu 2019, 13:00

20150706 135737

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE PIRKANMAAN ALUEEN MEDIOILLE 11.4.2019 13.00

Fortum suunnittelee perustavansa uuden materiaalien kierrätys- ja käsittelykeskuksen Tampereen Tarastenjärven alueelle, jossa toimii jo nykyisellään muun muassa Tammervoiman hyötyvoimalaitos sekä Pirkanmaan Jätehuollon jätekeskus. Uuden keskuksen suunnittelutyötä varten Fortum on tehnyt Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnalle varauspyynnön 9,5 hehtaarin alueesta.

Materiaalikeskuksessa käsiteltäisiin tavanomaisia jätteitä, kuten rakennus- ja saneeraustoiminnassa sekä kaupan ja teollisuuden toiminnoissa muodostuvia materiaaleja. Ensisijaisesti materiaalit tullaan hyödyntämään kierrätysmateriaalina ja toissijaisesti energiana. Lisäksi materiaalikeskuksessa otettaisiin vastaan ja ohjattaisiin uudelleen käyttöön romumetallia, teollisuuden lietteitä ja sakkoja, kuonia ja tuhkia sekä pieniä määriä yllä mainituissa toiminnoissa muodostuvia vaaralliseksi luokiteltavia jätejakeita.

”On hyvä huomata, että kyse ei ole kaatopaikasta vaan materiaalien kierrätyskeskuksesta. Kaikki keskukseen vastaanotettava materiaali- ja energiahyödyntämiseen soveltuva materiaali hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa, että kaikki alueelle tulevat materiaalit myös poistuvat sieltä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Tiri Fortumilta. "Selvitämme kuitenkin, voidaanko rakentamisen aikana hyödyntää ns. MARA-materiaaleja, eli muualla syntyneitä maarakentamiseen soveltuvia aineksia", Tiri jatkaa.

Toiminta on tarkoitus rakentaa alueelle vaiheittain seuraavien vuosien kuluessa, tarvittavien lupien saamisen myötä. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen voisi suunnitelmien mukaan alkaa aikaisintaan alkuvuodesta 2020. Ensimmäisessä vaiheessa keskuksessa käsiteltäisiin korkeintaan 20 000 tonnia materiaalia vuodessa 4,5 hehtaarin alueella. Alueen lisärakentaminen ja käsittelymäärien kasvattaminen tehtäisiin vaiheittain ja tarpeen mukaan, 1-2 hehtaaria kerrallaan.

”Fortum on iso ja vastuullinen kiertotalousalan toimija. Hienoa, että Tampereella on tarjota yhtiön tarpeita vastaava toimintaympäristö", sanoo tonttipäällikkö Pasi Kamppari Tampereen kaupungilta.

Jätteiden määrän minimoiminen, turvallinen käsittely ja kiertotalouden edistäminen ovat olennainen osa Fortumin liiketoimintamallia.

”Kestävän kehityksen näkökulmasta jätemateriaaleja ei pitäisi kuljettaa pitkiä matkoja. Tampereen seutukunta on Suomen toiseksi suurin talousalue, jossa syntyy merkittäviä määriä kierrätettäviä sekä energiana hyödynnettäviä materiaaleja”, Tiri kertoo.

”Tarastenjärven alueella on entuudestaan kierrätys- ja jäteliiketoimintaa ja alueesta on muodostumassa kiertotalouden keskittymä. Uskomme, että sijoittamalla materiaalien kierrätyskeskuksen alueelle pystymme kierrättämään Pirkanmaalla syntyviä jätemateriaaleja mahdollisimman vastuullisella tavalla sekä palvelemaan Tampereen seudulla sijaitsevia asiakkaitamme entistä paremmin”, Tiri toteaa.

Suunniteltujen toimintojen vaikutukset ympäristöön selvitetään tarkasti tulevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Alueen toiminta suunnitellaan niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimmat vähäiset.

Fortum tiedottaa hankkeesta aktiivisesti lähialueen asukkaille muun muassa asukaskirjein sekä järjestämällä yleisötilaisuuksia hankkeen edetessä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Antti Tiri, projektipäällikkö, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta, puh. 010 7551 474