Pörssitiedote

Fortum Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: Pienempi vesivoimatuotanto kumosi hintojen nousun positiivisen vaikutuksen

26 huhtikuu 2019, 09:00

fortum-flag-web

FORTUM OYJ TAMMI-MAALISKUUN 2019 OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2019 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2019 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Tammi–maaliskuu 2019

  • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 545 (538) miljoonaa euroa, +1 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 408 (405) miljoonaa euroa, +1 %
  • Liikevoitto oli 358 (482) miljoonaa euroa, -26 %
  • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,43) euroa, josta -0,04 (0,07) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, yhteensä 751 (273) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa muutoksesta selvitetyissä futuureissa

Yhteenveto näkymistä

  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2019 noin 75 % hintaan 32 euroa/MWh, ja vuodeksi 2020 noin 55 % hintaan 31 euroa/MWh. Raportoidut suojaushinnat sisältävät vuoden 2019 alusta alkaen myös proxy-suojausten vaikutuksen. Tällä muutoksella oli vähäinen vaikutus hintoihin
  • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Investointien odotetaan pienenevän vuonna 2020

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa 2018 Edelliset12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 6,5
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,6 3,3

Tunnuslukuja

Milj. euroa I/19 I/18 2018 Edelliset 12 kk
Liikevaihto 1 690 1 585 5 242 5 347
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 545 538 1 523 1 530
Vertailukelpoinen liikevoitto 408 405 987 990
Liikevoitto 358 482 1 138 1 014
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 111 47 38 102
Tulos ennen tuloveroja 424 493 1 040 971
Tulos/osake, euroa 0,38 0,43 0,95 0,90
Liiketoiminnan rahavirta 751 273 804 1 282
Oma pääoma/osake, euroa 13,14 13,64 13,33
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 4 995 899 5 509

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Vuoden 2018 nousujohteisten markkinoiden vauhdittamina hyödykkeiden hinnat olivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yleisesti korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hinnat kuitenkin vaihtelivat ensimmäisellä neljänneksellä ja laskivat hieman makrotalouden epävarmuuden seurauksena. Hiiltä lukuun ottamatta useimpien hyödykkeiden hinnat ovat elpyneet toisen neljänneksen alussa. Pohjoismaiset vesivarastot olivat vuoden alussa tavallista pienemmät, mutta tilanne kohentui selvästi ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: korkeammat sähkönhinnat ja vesivoimatuotannon lasku. Generation-segmentin pohjoismainen suojaushinta vuodelle 2019 on selvästi viime vuoden tasoa korkeampi, ja kun myös spot-hinnat olivat ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotisia korkeammat, nousi segmentin saavutettu sähkön tukkumyyntihinta 14 %. Valitettavasti ensimmäisen neljänneksen alun heikko vesitilanne kuitenkin pienensi vesivoimatuotantoamme ja kumosi sähkönhintojen nousun positiivisen vaikutuksen lähes kokonaan.

Consumer Solutions –segmentin tulos kohentui selvästi. Taustalla vaikuttivat vertailukautta paremmat sähkönmyyntisopimusten katteet sekä markkinatilanne, joka paransi kannattavuutta. City Solutions –segmentti paransi tulostaan pääasiassa kierrätys- ja jätehuoltoliiketoiminnan kannattavuuden kohentumisen ansiosta. Russia-segmentin ruplamääräinen tulos kasvoi niinikään, mutta jäi edellisvuoden euromääräisestä tuloksesta epäsuotuisan vaihtokurssin vuoksi.

Olemme jatkaneet strategiamme toteutusta, ja tällä hetkellä huomio on etenkin toiminnan tehokkuudessa ja sen myötä kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Sisäinen työmme tehostamiskohteiden tunnistamiseksi jatkuu, ja tämänhetkisten analyysien perusteella vuotuinen tulosparannuspotentiaali on joitakin kymmeniä miljoonia. Rahavirran optimointi ja käyttöomaisuusinvestointien priorisointi ovat edelleen ensisijaisia toimiamme taseen vahvistamiseksi. Helmikuussa laskimme onnistuneesti liikkeelle 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainan, mikä oli osoitus markkinoiden luottamuksesta Fortumiin. Joukkovelkakirjalainan tuotoilla maksettiin Uniperin osakkeiden ostoa varten viime vuonna otettu laina sekä erääntyvä kalliimpi joukkovelkakirjalaina. Jälleenrahoitus tasapainotti velkojen erääntymisprofiilia.

Strategiamme viitoittamana olemme jatkaneet valikoitua kasvua sähkön arvoketjussa. Intiassa Fortum voitti oikeuden rakentaa 250 megawatin aurinkovoimaprojekti Rajasthaniin ja Suomessa Fortumin 90 megawatin tuulivoimahanke Kalaxissa hyväksyttiin uusiutuvan energian kansalliseen tukijärjestelmään. Järjestelmän alhainen preemio tukee käsitystämme siitä, että tuulivoimasta on tulossa Pohjoismaissa kilpailukykyinen energiamuoto, eikä uusia tukijärjestelmiä enää tarvita.

Helmikuussa käynnistimme uudelleen keskustelut Uniperin kanssa siitä, miten yhtiömme voivat tehdä yhteistyötä. Keskustelut eri työryhmissä ovat edenneet hyvin. Mahdollisuuksien kattava selvitys edellyttää kuitenkin perusteellista prosessia ja siksi vie vielä jonkin aikaa, ennen kuin voimme kertoa konkreettisista tuloksista.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olemme myös keskustelleet sidosryhmiemme kanssa Fortumin ilmastositoumuksista ja energiantuotantomme vaikutuksista. Toivotamme tervetulleeksi avoimen vuoropuhelun tavoista, joilla Eurooppa voi siirtyä vähähiiliseen energiantuotantoon tulevina vuosikymmeninä. Fortum on Euroopan vähäpäästöisimpiä energiayhtiöitä ja Euroopan tuotantomme on hyvin linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tuemme vuodelle 2050 asetettua netto-nollapäästötavoitetta. Siksi tavoitteemme on raportoida TCFD-ohjeistuksen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaisesti osana 2019 vuosiraportointikokonaisuutta. Lisäksi aiomme yhä kannustaa Euroopan johtajia löytämään yhteisen tavan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan hallitusti, toimitusvarmuutta vaarantamatta. EU:n päästökauppajärjestelmän vahvistaminen ja laajentaminen on keskeistä tämän tavoitteen saavuttamisessa.”

Espoo, 25.4.2019

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus/webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus järjestetään 26.4.2019 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 981 710 310, PIN: 58854482#. 

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com (investors[at]fortum[dot]com)

Media Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2019

  • Tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsaus 19.7.2018 noin klo 9.00
  • Tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus 24.10.2019 noin klo 9.00

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi