Oulujoen vesistön kevään tulovirtaamat ovat keskimääräisellä tasolla huolimatta viime vuoden kuivuudesta

veden pinta

Tämän hetkisen ennusteen mukaan kesän vedenkorkeuksien virkistyskäytön suositustasot saavutetaan ajoissa kevään aikana.

 Viime vuoden kuiva kesä piti pitkään Oulujärven vedenpinnankorkeuden tavanomaista matalammalla tasolla. Muut vesistön säännösteltävät järvet ovat talven ajan olleet tavanomaisella tasolla. Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli pitkään tavanomaista matalampi, mutta viime viikkojen aikana lumen vesiarvo on noussut jo keskiarvoa korkeammaksi. Lumen vesiarvo ennakoi keskimääräistä tulovirtaamaa keväälle. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet saadaan todennäköisesti kesän ympäristöllisille tavoitetasoille hyvissä ajoin keväällä. Tarkka ajankohta riippuu kevään sateista.

Oulujoen vesistöalueen vuoden 2018 kokonaissademäärä oli 540 mm, joka on keskimääräistä 9 prosenttia vähemmän. Etenkin kesä oli erittäin kuiva. Myös marras-joulukuussa satoi tavanomaista vähemmän. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet olivat vuoden vaihteessa tavanomaista matalammalla Kuhmon Ontojärveä lukuun ottamatta. Juoksutukset Oulujärvestä ovat talven aikana olleet tavallista pienemmät. Tästä johtuen säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousseet keskiarvotasojen yläpuolelle sekä Oulujärvellä että Hyrynsalmen reitillä.

Sotkamon reitillä Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+ 136,73 metriä, mikä on 16 senttimetriä keskimääräisen alapuolella. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 136,20 metriä on nyt 33 senttimetriä keskiarvoa alempana.

Ontojärven vedenkorkeus on NN+ 156,03 m, mikä on noin 70 senttimetriä keskiarvoa alempana. Ontojoen voimalaitoksilla tehdään huoltotöitä 1.-19.4., jolloin Ontojärvestä ei juoksuteta  vettä lainkaan.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 196,82 metriä on 13 senttimetriä keskiarvoa korkeammalla ja Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 185,53 metriä on kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 19 senttimetriä korkeammalla. Vedenkorkeudet ovat viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa noin 40 senttimetriä korkeammalla ja laskevat vielä ennen sulamiskauden alkua.

Oulujärven vedenkorkeus NN+ 121,94 metriä on nyt 24 senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Oulujärven vedenkorkeuden arvioidaan laskevan vielä jonkin verran ennen sulamiskautta.

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 16. maaliskuuta 161 millimetriä, mikä on 8 % ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Lumitilanteeseen ja kevätkauden keskimääräiseen sadantaan perustuva tulovirtaamaennuste vastaa keskimääräistä kevättulvaa. Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen ja siihen, miten nopeasti säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.

Peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Montan voimalaitoksella. Montan 2. koneisto pysäytetään peruskunnostusta varten toukokuussa 2019 ja seisokin arvioidaan kestävän syyskuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.