Sijoittajauutinen

Fortumin 90 MW:n tuulivoimahanke Närpiössä hyväksytty uusiutuvan energian preemiojärjestelmään

25 maaliskuu 2019, 15:50

fortum-flag-web

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 25.3.2019 KLO 15.50

Fortumin Kalaxin tuulivoimahanke Närpiössä on hyväksytty Suomen uusiutuvan energian kansalliseen preemiojärjestelmään. Kalaxin tuulivoimapuiston teho tulee olemaan arviolta 90 megawattia (MW) ja vuosituotanto noin 300 gigawattituntia (GWh) ja saa tukea 2,87 euroa megawattitunnilta, mikäli sähkön markkinahinta alittaa 30 euron megawattituntihinnan. Preemiojärjestelmään pyydettiin tarjouksia vuosittaisesta 1 400 GWh:n tuotannosta. Preemiojärjestelmään valittujen hankkeiden tulee valmistua kolmen vuoden kuluessa hyväksymispäätöksen antamisesta ja tämä projekti vaatii vielä erillisen investointipäätöksen Fortumilta.

Tuulivoiman kustannukset ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina. Fortum kehittää Pohjoismaissa uusia tuulivoimahankkeita, joita on tarkoitus toteuttaa ilman julkista tukea.

”Hankkeelle myönnetty preemio on varsin alhainen, mutta se tarjoaa spot-hinnan päälle pientä korvausta mikäli sähkön markkinahinta painuu hyvin matalalle. Tuulivoiman on aika siirtyä osaksi sähkömarkkinoita muiden tuotantomuotojen rinnalle ilman erillisiä tukia. Preemiojärjestelmä on tarkoitettu siirtymävaiheen ratkaisuksi, eikä uusia tukimekanismeja enää tarvita”, kommentoi Fortumin tuulivoimayksikön johtaja Joonas Rauramo.

Fortum aikoo jatkaa kasvua päästöttömässä sähköntuotannossa pohjautuen vahvaan osaamiseensa ja tavoittelee aurinko- ja tuulivoimakapasiteettinsa kasvattamista usean gigawatin kokoluokkaan. Fortumin liiketoimintamalli uusiutuvassa energiantuotannossa kattaa aurinko- ja tuulivoiman kehittämisen ja rakentamisen sekä laitosten käytön. Kevyen taserakenteen säilyttämiseksi yhtiö hyödyntää kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyömuotoja.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Mikko Iso-Tryykari, Kehityspäällikkö, Wind, puh. 050 453 2650

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531

Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518