Fortum mukana VTT:n koordinoimassa ELSMOR-hankkeessa

green nature

Fortum on mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoima ELSMOR-hankkeessa (Towards European Licensing of Small Modular Reactors) joka on hyväksytty EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitussopimuksen valmisteluun. ELSMOR pyrkii edesauttamaan pienydinreaktoreiden leviämistä Euroopassa selvittämällä ja ratkomalla niiden käyttöön oton mahdollisia esteitä.  Fortumin rooli hankkeessa on varmistaa, että sidosryhmät tunnistetaan ja heidän tarpeensa tulevat täytetyiksi.

”Kevytvesiteknologiaan pohjautuvia pienydinreaktoreita luvitetaan jo Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja monessa muussakin maassa konseptien kehitys on käynnissä”, kertoo hankkeen koordinaattori Ville Tulkki VTT:ltä. ”Euroopassakin pienydinreaktorit nähdään osana tulevaisuuden keinopalettia ilmastonmuutoksen hillinnässä.”

Pienydinreaktorit mahdollistavat sekä ydinenergian uudet sovellukset että kykenevät mahdollisesti toteuttamaan helpommin yhteiskunnan ydinvoimalta vaatiman korkean turvallisuuden tason. Pienreaktoreiden turvallisuus pohjautuu usein niin kutsuttuihin passiivisiin turvallisuustoimintoihin, jotka toimivat luonnon prosessien kuten painovoiman voimalla. Tällöin virtauksia ajavat voimat ovat hyvin pieniä, ja niiden todenmukainen mallintaminen haastavaa. 

"Pienydinreaktorit tarjoavat tehokkaan työkalun ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä hanke on tärkeä askel koko ydinvoima-alan kehityksen ja pienydinreaktoreiden tulevaisuuden kannalta", sanoo Fortumilla pienydinreaktoreiden tutkimusprojektia vetävä Antti Rantakaulio.
 

Lue VTT:n koko tiedote, 22.3.2019: Uudet ydinenergiateknologiat ilmastonmuutoksen hillitsijöiksi - VTT:n koordinoima EU-hanke tasoittaa tietä pienydinreaktoreille Euroopassa>>