Lehdistötiedote

Uutta tietoa vaelluskaloista Montan ylisiirtolaitteen avulla

27 helmikuu 2019, 12:28

ylisiirtolaitteen infograafi

Oulujoen Montan ylisiirtolaitteen avulla kerättiin loppukesän ja syksyn aikana mielenkiintoista uutta tietoa lohien ja taimenien liikkeistä rakennetuissa vesistöissä. Yhteensä lähes 1200 lohta ja taimenta ui kameroiden ohi sisään laitteeseen vuoden 2018 aikana.

Oulujoella vuonna 2017 käyttöönotettu ylisiirtolaite on lajissaan ainutlaatuinen. Sen avulla kerätään tietoa sekä ylisiirtolaitteiden edelleen kehittämistä varten että optimaalisten säätöjen löytämiseksi. Laitteeseen asennettujen ultraäänikameroiden ja optisten kameroiden avulla saadaan kerättyä myös arvokasta tietoa lohen ja taimenen käyttäytymisestä rakennetussa vesistössä.

Oulujoen ensimmäisen ja Montan voimalaitosta edeltävän Merikosken voimalaitoksen kalatietä pitkin nousi loppukesän ja alkusyksyn 2018 aikana ennätykselliset yli 1600 lohta ja noin 250 taimenta.

Mereltä Oulujokeen nousevien kalojen suuri määrä näkyi myös Montan ylisiirtolaitteen laskureissa. Sisään laitteeseen ui ja kamerat ohitti loppukesän ja alkusyksyn aikana yhteensä lähes 1200 lohta ja taimenta. Osa kaloista ehkä useampaan kertaa, kiinniottoaltaan rakenteessa havaittujen rakojen vuoksi. Saatujen käyttökokemusten perusteella laitteeseen tehdään pieniä säätöjä ja muutoksia ennen uuden kauden alkua kesäkuussa.  

Suurin osa taimenhavainnoista ajoittui syyskuuhun ja lohihavainnot lokakuuhun. Seurannan avulla saatiin lisäksi tietää, että kalojen nousu laitteeseen ajoittui pääasiassa kello 11 - 15 välille.

Ylisiirtolaitteessa on kaksi sisäänkäyntiä. Läheisen voimalaitoksen juoksutuksilla näyttäisi olevan huomattava merkitys kalojen käyttäytymiseen, ja sisäänkäyntien houkuttelevuus poikkesi selvästi toisistaan erilaisilla virtaamilla.

Lohi hakeutui laitteeseen ylemmän, voimalaitosta lähinnä olevan, sisäänkäynnin kautta silloin, kun juoksutukset voimalaitoksen turbiinien kautta olivat suurimmillaan. Alavirtaan aukeavan sisäänkäynnin kautta lohet nousivat parhaiten keskisuurella juoksutuksella, mutta kaikkosivat, kun joen virtaama kasvoi tätä suuremmaksi.

Taimenet eivät sen sijaan näyttäisi olevan yhtä herkkiä juoksutusten voimakkuudelle vaan ne uivat laitteeseen pienelläkin virtauksella.

Kameralaitteiden avulla saatiin tietoa myös nousevien kalojen koosta. Suurin osa laitteeseen sisään uineista lohista ja taimenista oli 45 - 65 cm. Suurimmat laitteen sisällä käyneet kalat olivat kaksi noin metrin mittaista taimenta. Pohjanlahden kaloissa havaitun IHN-viruksen vuoksi ei ylisiirtolaitteeseen nousseita kaloja voitu syksyllä 2018 siirtää Utos- ja Kutujokiin kunnostetuille lisääntymisalueille.     

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358 40 1623901

Lisää aiheesta: https://www.fortum.fi/media/2018/11/vaelluskalojen-liikkumisen-mahdollistavasta-ylisiirtolaiteesta-lupaavia-tuloksia,

Videokuvaa ylisiirtolaitteen kamerasta: https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=F163EB28d6512c85&width=640&height=360