10 faktaa metallinkierrätyksestä

07 helmikuu 2019, 15:00

Metalliromun kierrätyksellä on Suomessa pitkät perinteet. Vaikka kierrätys aiheuttaa päästöjä, uusiometallin jalostaminen on kuitenkin ympäristölle ekoteko. Uusiometalli ei korvaa koskaan malmista louhittua metallia, sillä tietyissä tuotteissa uusiometallin puhtausvaatimukset eivät aina riitä. Koska metallin käyttö maailmalla kasvaa koko ajan, on hyvä ymmärtää metalleista yhtä sun toista. Kokosimme 10 kiinnostavaa faktaa metallin kierrätyksestä.

#1 Metallin jalostaminen malmista kuluttaa yli kaksi kertaa enemmän energiaa kuin metallin valmistaminen kierrätysraaka-aineesta.

#2 Rauta- ja teräsromun käytön lisäys metallin kierrätyksessä vähentää eniten hiilidioksidipäästöjä.

#3 Romun kierrättäminen sulattamalla se uudelleen metalliksi voi periaatteessa jatkua loputtomasti.

#4 Romu on jätettä niin kauan kuin se otetaan tuotantoprosessissa käyttöön raaka-aineena.

#5 Romun hyödyntämisaste on Suomessa korkea, noin 90 prosentin luokkaa. Hyödyntämisaste on yhtä kuin jonakin vuonna käytetty romumäärä verrattuna syntyvään romumäärän.

#6 Suomi tuottaa noin 0,5 % koko maailman teräksestä. Pelkästään romupohjaisella prosessilla Suomessa tuotetaan 23 % teräksestä.

#7 Metallilla on päivän hinta ja hinnat voivat vaihdella nopeasti.

#8 Euroopassa muodostuu entistä sekalaisempaa romua ja tavoitteena on saada romu entistä paremmin kiertoon.

#9 Materiaalien jalostamista koskevat vaatimukset kasvavat, mikä edellyttää suurempia investointeja laitoksiin, teknologiaan ja tutkimukseen.

#10 Alumiinin valmistamiseen kuluu paljon energiaa ja siksi se on mitä parhain materiaali kierrätettäväksi.