Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

29 tammikuu 2019, 09:15

fortum-flag-web

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.1.2019 KLO 9.15

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Eva Hamilton,
Kim Ignatius,
Essimari Kairisto,
Matti Lievonen,
Klaus-Dieter Maubach,
Anja McAlister ja
Veli-Matti Reinikkala.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Marco Ryan ja
Philipp Rösler.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Lievosta ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus-Dieter Maubachia.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

  • Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
  • Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
  • Jäsen: 40 000 euroa vuodessa.
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkio 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosasto ja jäseninä toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen. Matti Lievonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita ja teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Kimmo Viertola, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 029 516 0026.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com