Lehdistötiedote

Fortum tähtää pelto- ja puubiomassan jalostuksella globaaleille biotuotemarkkinoille

03 tammikuu 2019, 09:00

Fortum-Bio2X-burning-straw

FORTUM LEHDISTÖTIEDOTE 3.1.2019

Fortum käynnistää mittavan kehityshankkeen, jonka tavoitteena on valmistaa maatalouden tähteistä ja puubiomassasta korkean jalostusasteen tuotteita korvaamaan fossiilisten ja muiden ympäristöä rasittavien raaka-aineiden käyttöä. Hanke sai Business Finlandilta merkittävän tuen 14,4 miljoonan euron suuruiseen kaksivuotiseen kokonaisuuteen, jossa Fortum tekee tutkimusta yhdessä teknologiakumppaneiden ja jatkojalostajien kanssa. Tavoitteena on luoda teollinen ekosysteemi, jossa biomassaa jalostetaan eräänlaisissa biokylissä yritysten välisenä yhteistyönä. Biopohjaisten raaka-aineiden ja materiaalien kysyntä kasvaa nopeasti esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa. Puuperäisen biomassan hyödyntämisen lisäksi tutkitaan peltobiomassan, esimerkiksi oljen jalostamismahdollisuuksia.

"Fortumin marraskuussa päivitetyn strategian yhtenä prioriteettina on hakea kasvua uusilta alueilta, joissa voidaan hyödyntää yhtiön nykyistä asiantuntemusta ja tulevaisuuden teknologioita. Fortumilla on merkittävää osaamista biomassan hyödyntämisestä kaukolämpöliiketoiminnassa ja olemme myös vahvasti sitoutuneet kiertotalouden kehittämiseen. Elämme niukkenevien luonnonvarojen maailmassa ja haluamme olla yksi resurssitehokkuuden suunnannäyttäjistä. Biomassa on maailman tulevaisuuden kannalta arvokas raaka-aine, josta voidaan valmistaa paljon nykyistä enemmän arvokkaita lopputuotteita", sanoo kehitysohjelmasta vastaava johtaja Risto Sormunen Fortumilta.

"Haluamme panostaa yhteistyöverkostojen kehittämiseen, sillä vain yhteistyöllä voimme saada aikaan riittävän nopean mullistuksen, jolla on merkittävä vaikutus myös pohjoismaiselle biotalouden kehitykselle. Suomesta löytyy valtavasti osaamista, mikä näkyy esimerkiksi biotalouden alalla toimivien start up -yritysten määrässä. Meidän tehtävämme on tuoda tämä osaaminen yhteen ja mahdollistaa biotuotteiden tuotannon kasvu kaupalliseen mittaluokkaan”, sanoo projektipäällikkö Hanne Wikberg Fortumilta. 

Hanke tulee olemaan osa Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelmaa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä.

Taustatietoa:

  • Jalostuksessa hyödynnettävää biomassaa ovat puuaines ja ihmisravinnoksi kelpaamaton peltobiomassa, esimerkiksi olki

  • Biomassa koostuu kolmesta pääkomponentista: selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä

  • Perinteisesti ainoastaan selluloosa hyödynnetään korkean arvon tuotteissa, mutta Fortumin käyttämillä teknologioilla selluloosan lisäksi myös hemiselluloosa ja ligniini saadaan jalostettua hyötytuotteiksi

  • Selluloosasta voidaan valmistaa ympäristöystävällisesti esimerkiksi tekstiilejä, hemiselluloosasta saadaan raaka-aineita muun muassa elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan sekä ligniinistä esimerkiksi liimoihin

  • Oljen jalostamisessa on maailmanlaajuisesti suuri potentiaali: tällä hetkellä merkittävä osa oljesta päätyy poltettavaksi, eli sitä ei jalosteta juuri lainkaan; samalla peltojen laidoilla tapahtuvasta oljen polttamisesta aiheutuu mittavat ilmansaastehaitat

Lisätietoja:

Head of Bio2X Program Risto Sormunen, Fortum, 050 453 4615, risto [piste] sormunen [ät] fortum [piste] com
Senior Technology Expert Hanne Wikberg, Fortum, 050 525 4102, hanne [piste] wikberg [ät] fortum [piste] com