Lehdistötiedote

Fortum ja Joensuu aloittavat kehittämisyhteistyön: kaupungin tavoitteena hiilineutraali Joensuu 2025

17 joulukuu 2018, 10:00

Fortum ja Joensuunkaupunki kehittämisyhteistyöhön 17 12 2018

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.12.2018

Joensuun kaupungin päivitetyn strategian ja ilmasto-ohjelman mukaan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Joensuun kaupunki ja Fortum ovat solmineet kattavan sopimuksen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Yhteistyön ytimessä on kehittää älykkäitä ja päästöttömiä ratkaisuja, jotka edistävät resursseja järkevästi käyttävän, puhtaan ja kestävän kaupungin rakentamista. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi hukkalämpöjä ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä kaukolämpö, kiinteistöjen älykkäät energiaratkaisut ja sähköisen liikkumisen edistäminen. Fortum liittyy Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon ja osallistuu päästökompensaatiomahdollisuuksien etsimiseen Joensuun kaupungin alueella.

Joensuun kaukolämmössä hyödynnetään jo nyt varsin laajalti biopohjaisia energianlähteitä. Tavoitteena on, että vuonna 2025 Joensuun kaukolämmöstä tuotetaan 80 % uusiutuvilla energianlähteillä. Hiilineutraaliin kaukolämpöön siirrytään Joensuussa viimeistään 2020-luvun loppuun mennessä. Kaukolämmön kehittämiseen kuuluu mahdollisesti hukkalämmön ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen sekä tarvittaessa uusien biolämpö- ja kierrätyslaitosten perustaminen.

"Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän kaikkien yhteinen haaste, ja Joensuun kaupunki haluaa olla tässäkin asiassa kehityksen kärjessä. Päästöjen vähentämisen lisäksi selvitämme myös päästökompensaatiomahdollisuuksia. Uskomme, että Fortum on meille kumppani, jolla on sekä kykyä että halua toteuttaa Joensuun asukkaiden puhdasta ympäristöä hyödyttäviä ratkaisuja", Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sanoo.

Joensuun kaupunkikonsernin tavoitteena on ottaa kiinteistöissään käyttöön 100 % uusiutuviin energiamuotoihin perustuvat Fortumin Ekolämpö- ja kulutusjoustoratkaisut. Kulutusjoustossa tieto kulkee rakennuksen ja energiantuotannon välillä, mikä mahdollistaa rakennuksen energiakulutuksen vähentämisen silloin kun sille on sopiva hetki.

Älykkäitä energiaratkaisuja kehitetään ensivaiheessa GreenPark-teollisuuspuiston alueella, jonne on kaavoitettu 40 000 m2 uutta teollisuustilaa. Tavoitteena on hyödyntää kaikki alueella tuotettava lämpöenergia älykkäästi ja puhtaasti. Yhteistyössä pyritään hukkalämpökohteiden tunnistamiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen kaukolämmön tuotannossa.

"Haemme jatkuvasti uusia ratkaisuja siihen, miten voisimme yhä enemmän ja paremmin hyödyntää lämpöä joka muuten menisi hukkaan. Meillä on tästä toimivia esimerkkejä jo Espoossa ja Järvenpäässä", Suomen kaukolämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja Ilkka Toijala Fortumilta sanoo.

Yhteistyön tavoitteena on myös sähköisen liikkumisen ja latausmahdollisuuksien lisääminen, jolla tähdätään liikenteen päästöjen vähentämiseen Joensuun alueella. Fortumin tavoitteena on olla merkittävä toimija Suomessa latausjärjestelmien ja sähköautojen latauspalvelujen tarjoamisessa.