Lehdistötiedote

Vaelluskalojen liikkumisen mahdollistavasta ylisiirtolaiteesta lupaavia tuloksia – lohet ja taimenet nousivat nieluun parvissa

23 marraskuu 2018, 12:51

Ylisiirtolaite kooste 2018 1000

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.11.2018
 

Kalojen ylisiirtolaitteen kehittäminen rakennettuihin jokiin on yksi hallituksen vaelluskaloihin liittyvistä kärkihankkeista. Oulujoen Montan ylisiirtolaite on prototyyppi, jonka avulla testataan vaelluskalojen liikkumisen mahdollistamista ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron elvyttämistä voimakkaasti rakennetuissa vesistöissä.

Laitteesta saadut kokemukset ovat lupaavia. Loppukesän ja syksyn aikana ylisiirtolaitteeseen ui paljon lohia ja taimenia.

"Tänä vuonna saadut tulokset ovat rohkaisevia. Silmämääräisesti ja kamerahavaintojen perusteella laitteen sijoituspaikka on hyvin valittu, joten vaeltavat lohet ja taimenet löytävät siihen helposti", ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista toteaa.

Kesäkuussa aloitetun koekäytön aikana laitteeseen nousi mukavasti meritaimenta. Varsinaiseen tuotantokäyttöön päästiin tänä vuonna jokiveden korkean lämpötilan ja veden vähäisyyden vuoksi vasta elokuun 22. päivänä. Vilkkaimman nousujakson aikana laitteen nieluissa oli hetkittäin jopa ruuhkaa kalojen noustessa parvissa laitteeseen.

Kaloja kiinniotettaessa havaittiin kuitenkin, että altaiden rakenteissa olevat raot ovat liian suuret. Kalat pääsivät niiden läpi uimaan takaisin jokeen. Toinen havaittu epäkohta oli kaloja karkaaminen altaan reunan yli altaiden noston aikana. Karkaamisen estävät korjaustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ensi talven aikana.

Tänä vuonna kaloja olisi saanut siirtää Oulujoella vain Montan voimalaitoksen alapuoliseen Muhosjokeen. IHN-viruksen aiheuttaman taudin varotoimet estivät kokonaan mereltä tulevien kalojen ylisiirrot sisävesiin muun muassa Utos- ja Kutujokiin kunnostetuille lisääntymisalueille. Kaloja ei tänä syksynä kuitenkaan siirretty edes Muhosjokeen laitteen pyyntiongelmien vuoksi.

"Laitteessa olevat optiset kamerat ovat rekisteröineet niiden ohi uivat kalat. Tarkat tiedot laitteeseen uineiden kalojen lukumääristä saamme ensi vuoden alkupuolella. Ylisiirtolaite laitettiin tänä vuonna talviteloille lokakuun viimeisenä päivänä", Katri Hämäläinen kertoo.     

Montan ylisiirtolaite valmistui syksyllä 2017. Laitteen käytön avulla kerätään arvokasta tietoa vaelluskalojen liikkumisesta rakennetuissa vesistöissä. Tietoa hyödynnetään laitteen rakenteen ja säätöjen kehittämisessä eri yhteistyötahojen kanssa. Montasta saatavaa oppia voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien ylisiirtolaitteiden rakentamisessa muihin vesivoimantuotantoon valjastettuihin vesistöihin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, +358401623901

Liite: Ylisiirtolaitteen kameran kuvaama video vaelluskalaparven uinnista sisään laitteeseen.  https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=F163EB28d6512c85&width=640&height=360